Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 29.6.2011

Vuoden 2010 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat

Vuoden 2010 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 3 692 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 65 asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 2 951, maksuohjelman muuttamisia 417, lisäsuoritusten vahvistamisia 218 ja velkajärjestelyn raukeamisia 98.

Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 2008–2010

Asian laatu 2008 2009 2010 Muutos 2009–2010, %
Velkajärjestelyasiat yhteensä 3 715 3 627 3 692 1,8
Velkajärjestelyhakemus 2 841 2 854 2 951 3,4
Maksuohjelman muuttaminen 449 452 417 –7,7
Velkajärjestelyn raukeaminen 208 141 98 –30,5
Lisäsuoritusten vahvistaminen 205 176 218 23,9
Muu velkajärjestelyasia 12 4 8 100,0

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 2 381 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä pysyi edellisvuoden tasolla, edellisvuonna maksuohjelma vahvistettiin 2 337 tapauksessa. Vuonna 2010 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli kaikkien velkojen yhteismäärä 168 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Mediaanivelka vuonna 2010 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 31 000 euroa.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka, 1 000 euroa, 2006–2010

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka, 1 000 euroa, 2006–2010

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja niistä on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.


Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2010/velj_2010_2011-06-29_tie_001_fi.html