Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 8.2.2013

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi–joulukuussa 2012

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 764 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 142 (3,9 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemuksien määrä on ollut kasvussa vuodesta 2009 lähtien. Velkajärjestelyhakemuksia on kymmenen viime vuoden aikana jätetty vuosittain keskimäärin noin 3 600.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2003–2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2003–2012

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Tammi–joulukuussa 2012 tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 322 hakemusta (8,6 %) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisen kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 28 kappaletta (0,7 %). Loput 3 414 hakemusta (90,7 %) olivat yksittäisen hakijan tekemiä.

Velkajärjestelyä haki vuonna 2012 yhteensä 3 737 henkilöä, mikä on 160 (4,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2012 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 20–86-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54-vuotiaat. Lukumäärällisesti eniten hakemuksien määrä kasvoi 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Velkajärjestelyä hakeneiden miesten keski-ikä oli 45,5 vuotta ja naisten 46,5 vuotta. Naiset tekivät hieman miehiä enemmän velkajärjestelyhakemuksia. Velkajärjestelyhakemuksista miesten jättämiä oli 1 859 kappaletta (49,4 %) ja naisten jättämiä 1 905 kappaletta (50,6 %).

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2010–2012

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2010–2012

Perhetyypiltään velkajärjestelyä hakeneet olivat yleensä perheeseen kuulumattomia. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 48 prosenttia ja naisista 37 prosenttia. Naisista toiseksi suurin ryhmä olivat yksinhuoltajataloudet (28 %), miehistä puolestaan avioliittotaloudessa elävät (32 %). Sekä perheisiin kuulumattomia että yksinhuoltajatalouksia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa enemmän kuin heidän osuutensa koko aikuisväestöstä antaisi odottaa: perheisiin kuulumattomia oli koko aikuisväestöstä 24 prosenttia, velkajärjestelyä hakeneiden joukossa 42 prosenttia ja vastaavasti yksinhuoltajia oli koko aikuisväestössä 8,3 prosenttia, velkajärjestelyä hakeneiden joukossa 17 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2010–2012 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön

Velkajärjestelyä hakeneet 2010–2012 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön

Velkajärjestelyä hakeneista hieman vajaa puolet (48 %) oli työllisiä. Toiseksi suurin ryhmä olivat eläkeläiset (24 %). Molempia ryhmiä oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa vähemmän kuin koko aikuisväestössä (54,5 % ja 29,9 %). Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi vuonna 2012 hieman kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömiä hakijoista oli 17 prosenttia, kun koko aikuisväestöstä työttömiä oli 5,9 prosenttia. Työttömien osuus velkajärjestelyä hakeneista on ollut hienoisessa laskussa parin viime vuoden ajan.

Velkajärjestelyä hakeneet 2010–2012 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön

Velkajärjestelyä hakeneet 2010–2012 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön

Lähde: Velkajärjestelyt 2012, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2012/04/velj_2012_04_2013-02-08_tie_001_fi.html