Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 28.1.2015

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi 9,3 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–joulukuussa 2014 käräjäoikeuksiin jätettiin 4 234 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 362 kappaletta (9,3 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemuksien määrä on ollut kasvussa vuodesta 2009 lähtien.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2005–2014

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2005–2014

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Tammi–joulukuussa tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 389 hakemusta (9,2 prosenttia) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 15 kappaletta (0,4 prosenttia). Takaajan tekemiä hakemuksia oli 1 kappale. Loput 3 829 hakemusta (90,4 prosenttia) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 2 123 kappaletta (50,1 prosenttia) ja naisten jättämiä 2 111 kappaletta (49,9 prosenttia).

Velkajärjestelyä haki vuonna 2014 yhteensä 4 198 henkilöä, mikä on 360 hakijaa (9,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2014 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 18–90-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54-vuotiaat. Lukumäärällisesti eniten hakemuksien määrä kasvoi samassa ikäryhmässä. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 47 vuotta.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2012–2014

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2012–2014

Perhetyypiltään suurin velkajärjestelyä hakeneiden ryhmä olivat perheisiin kuulumattomat: 43,4 prosenttia kaikista hakijoista. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 46,7 prosenttia ja naisista 40,0 prosenttia. Avioliittotalouksissa elävät olivat toiseksi suurin ryhmä sekä miehistä (30,9 prosenttia) että naisista (24,3 prosenttia).

Sekä perheisiin kuulumattomia että yksinhuoltajatalouksia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä. Vuonna 2014 velkajärjestelyä hakeneiden joukossa perheisiin kuulumattomia oli 43,4 prosenttia ja yksinhuoltajia 13,7 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa perheisiin kuulumattomien osuus aikuisväestöstä oli 29,2 prosenttia ja yksinhuoltajien osuus 6,0 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2014 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2013

Velkajärjestelyä hakeneet 2014 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2013

Vuonna 2014 velkajärjestelyä hakeneista 43,2 prosenttia oli työllisiä. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista pieneni 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Toiseksi suurin ryhmä olivat eläkeläiset (25,9 prosenttia). Molempien ryhmien osuus velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli pienempi kuin koko aikuisväestössä, jossa työllisten osuus vuonna 2013 oli 52,6 prosenttia ja eläkeläisten osuus 30,4 prosenttia.

Työttömiä hakijoista oli 20,1 prosenttia, kun koko aikuisväestöstä työttömiä oli 7,5 prosenttia. Työttömien osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Velkajärjestelyä hakeneet 2014 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2013

 Velkajärjestelyä hakeneet 2014 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2013

Velkajärjestelyä hakeneista työllisistä yrittäjiä oli 7,7 prosenttia ja palkansaajia 92,3 prosenttia. Yrittäjien osuus velkajärjestelyä hakeneista työllisistä oli pienempi kuin heidän osuutensa aikuisväestön työllisistä, joista yrittäjiä oli 10,7 prosenttia ja palkansaajia vastaavasti 89,3 prosenttia.


Lähde: Velkajärjestelyt 2014, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2014/04/velj_2014_04_2015-01-28_tie_001_fi.html