Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2015

Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2014

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2014 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 4 817 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 7 asiaa (0,1 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 4 018, maksuohjelman muuttamisia 506, lisäsuoritusten vahvistamisia 245 kappaletta ja loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyjen raukeamisia 44 kappaletta.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2006–2014, 1 000 euroa

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2006–2014, 1 000 euroa

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 3 290 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä kasvoi 85 tapauksella, sillä edellisvuonna maksuohjelma vahvistettiin 3 205 tapauksessa. Vuonna 2014 vahvistetuissa maksuohjelmissa velkojen määrä oli yhteensä 352 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Vuonna 2014 yhteishakemuksia, joissa maksuohjelma vahvistettiin oli 239 kappaletta (7,3 prosenttia). Mediaanivelka vuonna 2014 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 34 000 euroa.

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.

Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat 2009-2014

Asian laatu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2013-2014 (%)
Velka-asiat yhteensä 3 627 3 692 4 289 4 539 4 810 4 817 0,1
Velkajärjestelyhakemus 2 854 2 951 3 460 3 648 3 845 4 018 4,5
Maksuohjelman muuttaminen 452 417 435 480 550 506 -8,0
Velkajärjestelyn raukeaminen 141 98 64 45 65 44 -32,3
Lisäsuoritusten vahvistaminen 176 218 324 366 343 245 -28,6
Muu velkajärjestelyasia 4 8 6 0 7 4 -42,9

Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (205,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2014/velj_2014_2015-06-10_tie_001_fi.html