Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2015

Antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden år 2014 på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 817 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2014. Detta är 7 (0,1 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 018 skuldsaneringsansökningar, 506 ändringar av betalningsprogram, 245 fastställanden av tilläggsprestationer och 44 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2014/velj_2014_2015-06-10_tie_001_sv.html