Finlands officiella statistik

Skuldsaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade år 2019 med 24,6 procent från året innan
22.1.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 433 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna år 2019. Antalet ansökningar var 1 122 stycken (24,6 procent) färre än året innan. Jämfört med året innan var antalet anhängiggjorda skuldsaneringsansökningar år 2019 exceptionellt litet. Detta förklaras till en del av att ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes från kommunerna till de statliga rättshjälpsbyråerna i och med lagen som trädde i kraft 1.1.2019, vilket fördröjde behandlingen av ansökningar fr.o.m. början av år 2019.

Nästa offentliggörande:
22.4.2020

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsstörningar, skulder, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Mer omfattande uppgifter än tidigare om privatpersoners skuldsaneringar
30.4.2012
I statistiken över skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter än tidigare om antalet skuldsaneringsansökningar och antalet personer som ansökt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/index_sv.html