Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats. I februari 1993 (8.2.1993) trädde en ny lag om skuldsanering för privatpersoner i kraft. Med lagen strävar man efter att rätta till den ekonomiska situationen för privatpersoner som råkat i ekonomiska svårigheter. Skuldsanering för privatpersoner ger insolventa personer möjlighet att bli fria från en del eller alla sina skulder, när de inte bara tillfälligt är oförmögna att betala sina förfallna skulder. Domstolen beslutar om inledande av skuldsaneringen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/meta_sv.html