Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 25.1.2017

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 käräjäoikeuksiin jätettiin 4 215 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 62 kappaletta (1,4 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2007–2016

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2007–2016

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Vuonna 2016 tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 261 hakemusta (6,2 prosenttia) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 19 kappaletta (0,5 prosenttia). Takaajan kanssa tehtyjä hakemuksia ei ollut lainkaan. Loput 3 935 hakemusta (93,4 prosenttia) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 2 137 kappaletta (50,7 prosenttia) ja naisten jättämiä 2 078 kappaletta (49,3 prosenttia).

Velkajärjestelyä haki vuonna 2016 yhteensä 4 188 henkilöä, mikä on 64 hakijaa (1,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2016 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 19–88-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54-vuotiaat, tässä ikäryhmässä hakemuksten määrä kuitenkin väheni edellisvuodesta. Lukumäärällisesti eniten hakemusten määrä kasvoi 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 46 vuotta.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2011–2016

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2011–2016

Perhetyypiltään suurin velkajärjestelyä hakeneiden ryhmä olivat perheisiin kuulumattomat: 42,1 prosenttia kaikista hakijoista. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 47,5 prosenttia ja naisista 36,7 prosenttia. Miehistä avioliittotalouksissa elävät olivat toiseksi suurin ryhmä (28,6 prosenttia). Naisista toiseksi suurimman ryhmän muodostivat yksinhuoltajat (25,5 prosenttia).

Sekä perheisiin kuulumattomia että yksinhuoltajatalouksia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä (18 vuotta täyttäneet). Vuonna 2016 velkajärjestelyä hakeneiden joukossa perheisiin kuulumattomia oli 42,1 prosenttia ja yksinhuoltajia 15,1 prosenttia. Vuoden 2015 lopussa perheisiin kuulumattomien osuus aikuisväestöstä oli 29,8 prosenttia ja yksinhuoltajien osuus 6,0 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2016 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2015

Velkajärjestelyä hakeneet 2016 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2015

Vuonna 2016 velkajärjestelyä hakeneista 39,2 prosenttia oli työllisiä. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista pieneni 2,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Toiseksi suurin ryhmä olivat työttömät (24,9 prosenttia). Työttömien osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli pienempi kuin koko aikuisväestössä, jossa ryhmän osuus vuonna 2015 oli 51,0 prosenttia. Työttömiä sen sijaan oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä, jossa työttömien osuus vuonna 2015 oli 8,5 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2016 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2015

 Velkajärjestelyä hakeneet 2016 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2015

Velkajärjestelyä hakeneista työllisistä yrittäjiä oli 7,4 prosenttia ja palkansaajia 92,6 prosenttia. Yrittäjien osuus velkajärjestelyä hakeneista työllisistä oli pienempi kuin heidän osuutensa koko aikuisväestön työllisistä, joista yrittäjiä oli 10,5 prosenttia ja palkansaajia 89,5 prosenttia.


Lähde: Velkajärjestelyt 2016, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2016/04/velj_2016_04_2017-01-25_tie_001_fi.html