Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 6.6.2018

Vuonna 2017 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä väheni 7,9 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2017 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 4 812 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 413 asiaa (7,9 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 4 098, maksuohjelman muuttamisia 484, lisäsuoritusten vahvistamisia 198 kappaletta ja loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyjen raukeamisia 27 kappaletta.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2008–2017, 1 000 euroa

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2008–2017, 1 000 euroa

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 3 531 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä väheni 221 tapauksella. Vuonna 2017 vahvistetuissa maksuohjelmissa velkojen määrä oli yhteensä 278 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Vuonna 2017 yhteishakemuksia, joissa maksuohjelma vahvistettiin oli 232 kappaletta (6,6 prosenttia). Mediaanivelka vuonna 2017 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 36 970 euroa.

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.

Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat 2010-2017

Asian laatu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos 2016-2017 (%)
Velka-asiat yhteensä 3 692 4 289 4 539 4 810 4 817 4 963 5 225 4 812 -7,9
Velkajärjestelyhakemus 2 951 3 460 3 648 3 845 4 018 4 129 4 410 4 098 -7,1
Maksuohjelman muuttaminen 417 435 480 550 506 553 552 484 -12,3
Velkajärjestelyn raukeaminen 98 64 45 65 44 49 40 27 -32,5
Lisäsuoritusten vahvistaminen 218 324 366 343 245 225 219 198 -9,6
Muu velkajärjestelyasia 8 6 0 7 4 7 4 5 25,0

Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (206,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 6.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2017/velj_2017_2018-06-06_tie_001_fi.html