Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.6.2018

År 2017 minskade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 7,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 812 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2017. Detta är 413 (7,9 procent) färre än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 098 skuldsaneringsansökningar, 484 ändringar av betalningsprogram, 198 fastställanden av tilläggsprestationer och 27 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.

Av de slutbehandlade skuldsaneringsansökningarna fastställdes ett betalningsprogram i 3 531 fall. Antalet fastställda betalningsprogram minskade med 221 fall. I de betalningsprogram som fastställdes år 2017 var den sammanlagda skulden 278 miljoner euro. Skulderna redovisas som ofördelade. Således kan skulderna i gemensamma ansökningar delas åtminstone med två beroende på antalet medgäldenärer och borgensmän. År 2017 uppgick antalet gemensamma skuldsaneringsansökningar med ett fastställt betalningsprogram till 232 ansökningar (6,6 procent). I de betalningsprogram som fastställdes år 2017 var medianskulden 36 970 euro.

Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses i Statistikcentralens skuldsaneringsstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom skuldsaneringsansökningarna också övriga skuldsaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2017/velj_2017_2018-06-06_tie_001_sv.html