Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.11.2004

Tutkinnon suorittaneita 2 660 000 vuonna 2003

Vuoden 2003 loppuun mennessä oli 2 660 000 henkeä suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Tutkinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 62 prosenttia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 prosenttiyksikköä. Ainoastaan perusasteen eli peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun käyneitä oli 1 640 000.

Keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 37 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon neljäsosa 15 vuotta täyttäneistä. Keskiasteen tutkinto oli miehistä 39 ja naisista 35 prosentilla. Korkea-asteen tutkinto oli miehistä 23 ja naisista 27 prosentilla.

 

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2003

Koulutusaste   15 vuotta  
  täyttänyt
       15 vuotta  
  täyttäneet
      15 vuotta  
  täyttäneet
   
  väestö         %   miehet         %   naiset          %
 
Yhteensä 4 299 635 100,0 2 083 193 100,0 2 216 442 100,0
 
Ei perusasteen
jälkeistä tutkintoa 1 639 738 38,1 791 316 38,0 848 422 38,3
 
Tutkinnon suorittaneita 2 659 897 61,9 1 291 877 62,0 1 368 020 61,7
 
Keskiaste 1 601 302 37,2 819 786 39,4 781 516 35,3
 
Korkea-aste 1 058 595 24,6 472 091 22,7 586 504 26,5
     Alin korkea-aste 514 449 12,0 200 017 9,6 314 432 14,2
     Alempi korkeakouluaste 258 081 6,0 127 988 6,1 130 093 5,9
     Ylempi korkeakouluaste 259 196 6,0 126 604 6,1 132 592 6,0
     Tutkijakoulutusaste 26 869 0,6 17 482 0,8 9 387 0,4
          Lisensiaatintutkinto 9 153 0,2 5 751 0,3 3 402 0,2
          Tohtorintutkinto 17 716 0,4 11 731 0,6 5 985 0,3

 

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Ylipekka (09) 1734 3571, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 19.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2003/vkour_2003_2004-11-19_tie_001.html