Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.12.2007

Tutkinnon suorittaneita 2 806 000 vuonna 2006

Korjaus 5.12.2007 ilmestyneeseen julkistukseen. Lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon suorittaneiden lukumäärät korjattu taulukkoon 16.1.2008.

Vuoden 2006 loppuun mennessä 2 806 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Tutkinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 64 prosenttia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 prosenttia. Ainoastaan perusasteen eli peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun käyneitä henkilöitä oli 1 570 000.

Keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 38 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon 26 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä. Keskiasteen tutkinto oli miehistä 41 ja naisista 36 prosentilla. Korkea-asteen tutkinto oli miehistä 23 ja naisista 28 prosentilla.

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2006

  15 vuotta täyttänyt
väestö
15 vuotta täyttäneet
miehet
15 vuotta
täyttäneet
naiset
  %   %   %
Yhteensä 4 375 774 100,0 2 123 787 100,0 2 251 987 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 569 835 35,9 765 142 36,0 804 693 35,7
Tutkinnon suorittaneita 2 805 939 64,1 1 358 645 64,0 1 447 294 64,3
Keskiaste 1 675 369 38,3 861 262 40,6 814 107 36,2
Korkea-aste 1 130 570 25,8 497 383 23,4 633 187 28,1
    Alin korkea-aste 494 540 11,3 192 544 9,1 301 996 13,4
    Alempi korkeakouluaste 314 791 7,2 147 927 7,0 166 864 7,4
    Ylempi korkeakouluaste 290 517 6,6 137 664 6,5 152 853 6,8
    Tutkijakoulutusaste 30 722 0,7 19 248 0,9 11 474 0,5
        Lisensiaatintutkinto 9 442(1 0,2 5 747(1 0,3 3 695 0,2
        Tohtorintutkinto 21 280(2 0,5 13 501(2 0,6 7 779 0,3

1) Luvut korjattu 16.1.2008. Aiemmin luvut olivat: lisensiaatintutkinto yhteensä 9 449, miehet 5 754
2) Luvut korjattu 16.1.2008. Aiemmin luvut olivat: tohtorintutkinto yhteensä 21 273, miehet 13 494

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Ylipekka, (09) 1734 3571 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 17.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2006/vkour_2006_2007-12-05_tie_001.html