Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2007

Antalet personer som avlagt examen 2 806 000 år 2006

Korrigering till offentliggörandet som utgetts 5.12.2007. Antalet personer som avlagt licentiat- och doktorsexamen har korrigerats i tabellen 16.1.2008.

Före slutet av år 2006 hade 2 806 000 personer avlagt examen efter grundskola vid gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor eller universitet. Av den befolkning som fyllt 15 år hade 64 procent avlagt examen. Jämfört med föregående år var ökningen 2 procent. Antalet personer som bara genomgått grundskolenivån, dvs. grundskola, mellanskola eller folkskola var 1 570 000.

Av personer som fyllt 15 år hade 38 procent avlagt examen på mellannivån och 26 procent på högskolenivån. 41 procent av männen och 36 procent av kvinnorna hade examen på mellannivån. 23 procent av männen och 28 procent av kvinnorna hade examen på högskolenivån.

Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsstadium och kön år 2006

Utbildningsstadium Befolkning som fyllt 15 år Män som fyllt 15 år Kvinnor som fyllt 15
  %   %   %
Totalt 4 375 774 100,0 2 123 787 100,0 2 251 987 100,0
Ingen examen efter grundnivå 1 569 835 35,9 765 142 36,0 804 693 35,7
Avlagt examen 2 805 939 64,1 1 358 645 64,0 1 447 294 64,3
Mellannivå 1 675 369 38,3 861 262 40,6 814 107 36,2
Högskolenivån 1 130 570 25,8 497 383 23,4 633 187 28,1
    Lägsta högre nivå 494 540 11,3 192 544 9,1 301 996 13,4
    Lägre högskolenivå 314 791 7,2 147 927 7,0 166 864 7,4
    Högre högskolenivå 290 517 6,6 137 664 6,5 152 853 6,8
    Forskarutbildningsnivå 30 722 0,7 19 248 0,9 11 474 0,5
        Licentiatexamen 9 442(1 0,2 5 747(1 0,3 3 695 0,2
        Doktorsexamen 21 280(2 0,5 13 501(2 0,6 7 779 0,3

1) Uppgifterna korrigerade 16.1.2008. Uppgifterna tidigare: licentiatexamen totalt 9 449, män 5 754
2) Uppgifterna korrigerade 16.1.2008. Uppgifterna tidigare: doktorsexamen totalt 21 273, män 13 494

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Ylipekka, (09) 1734 3571 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2006/vkour_2006_2007-12-05_tie_001_sv.html