Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Utöver ett flertal uppgifter som beskriver utbildningen omfattar statistiken uppgifter om personernas ålder, kön, modersmål, nationalitet, omflyttning osv. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens examensregister. Personerna har klassificerats efter utbildningsnivå och högsta/senast avlagda yrkesmässiga examen. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på konfidentiella. Statistiken som tagits fram på basis av dem är i regel offentlig.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/meta_sv.html