Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Befolkningens utbildningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen personer som avlagt examen har mångdubblats på 50 år
3.11.2021
Fram till slutet av år 2020 hade 3 469 000 personer, dvs. 74 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Femtio år tidigare hade 880 000 personer avlagt examen, dvs. 25 procent av befolkningen.

Beskrivning: Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Utöver ett flertal uppgifter som beskriver utbildningen omfattar statistiken uppgifter om personernas ålder, kön, modersmål, nationalitet, omflyttning osv.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, examinerade, utbildning, utbildningsnivå.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/index_sv.html