Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.12.2008

Kauniaisissa koulutetuin väestö vuonna 2007

Vuoden 2007 loppuun mennessä 2 854 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisissa koulutuksessa, ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksessa. Tutkinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 65 prosenttia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 prosenttia. Suurin tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä oli Kauniaisissa, 79 prosenttia. Ainoastaan perusasteen eli peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun käyneitä henkilöitä oli 1 552 000.

Keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 39 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon 26 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä. Keskiasteen tutkinto oli miehistä 41 ja naisista 36 prosentilla. Korkea-asteen tutkinto oli miehistä 24 ja naisista 29 prosentilla.

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2007

  Väestö yhteensä
Miehet
Naiset
  %   %   %
Yhteensä 4 405 894 100,0 2 140 108 100,0 2 265 786 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 551 533 35,2 759 411 35,5 792 122 35,0
Tutkinnon suorittaneita 2 854 361 64,8 1 380 697 64,5 1 473 664 65,0
Keskiaste 1 697 907 38,5 874 505 40,9 823 402 36,3
Korkea-aste 1 156 454 26,3 506 192 23,6 650 262 28,7
    Alin korkea-aste 488 510 11,1 189 659 8,9 298 851 13,2
    Alempi korkeakouluaste 333 741 7,6 154 288 7,2 179 453 7,9
    Ylempi korkeakouluaste 302 088 6,9 141904 6,6 160 184 7,1
    Tutkijakoulutusaste 32 115 0,7 19 841 0,9 12 274 0,5
        Lisensiaatintutkinto 9 495 0,2 5 716 0,3 3 779 0,2
        Tohtorintutkinto 22 620 0,5 14 125 0,7 8 495 0,4

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Kartat

Päivitetty 5.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2007/vkour_2007_2008-12-05_tie_001.html