Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2008

Den högst utbildade befolkningen år 2007 fanns i Grankulla

Före slutet av år 2007 hade 2 854 000 personer avlagt examen efter grundskola vid gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor eller universitet. Av den befolkning som fyllt 15 år hade 65 procent avlagt examen. Jämfört med föregående år var ökningen 2 procent. Den största andelen personer som avlagt examen, av alla 15 år fyllda, fanns i Grankulla, dvs. 79 procent. Antalet personer som bara genomgått utbildning på grundskolenivån, dvs. grundskola, mellanskola eller folkskola, var 1 552 000.

Av de personer som fyllt 15 år hade 39 procent avlagt examen på mellanstadiet och 26 procent examen på högskolenivån. 41 procent av männen och 36 procent av kvinnorna hade examen på mellanstadiet. 24 procent av männen och 29 procent av kvinnorna hade examen på högskolenivån.

Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön år 2007

  Befolkningen totalt
Män       
Kvinnor
  %   %   %
Totalt 4 405 894 100,0 2 140 108 100,0 2 265 786 100,0
Ingen examen efter grundskolenivån 1 551 533 35,2 759 411 35,5 792 122 35,0
Personer som avlagt examen 2 854 361 64,8 1 380 697 64,5 1 473 664 65,0
Mellannivå 1 697 907 38,5 874 505 40,9 823 402 36,3
Högskolenivå 1 156 454 26,3 506 192 23,6 650 262 28,7
    Lägsta högre nivå 488 510 11,1 189 659 8,9 298 851 13,2
    Lägre högskolenivå 333 741 7,6 154 288 7,2 179 453 7,9
    Högre högskolenivå 302 088 6,9 141904 6,6 160 184 7,1
    Forskarutbildningsnivå 32 115 0,7 19 841 0,9 12 274 0,5
           Licentiatexamen 9 495 0,2 5 716 0,3 3 779 0,2
           Doktorsexamen 22 620 0,5 14 125 0,7 8 495 0,4

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aila Repo, (09) 1734 3271 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2007/vkour_2007_2008-12-05_tie_001_sv.html