Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2011

Koulutusaste Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
  %   %   %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 512 285 100,0 2 198 362 100,0 2 313 923 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 455 959 32,3 722 387 32,9 733 572 31,7
Tutkinnon suorittaneita 3 056 326 67,7 1 475 975 67,1 1 580 351 68,3
Keskiaste 1 783 389 39,5 927 200 42,2 856 189 37,0
Korkea-aste 1 272 937 28,2 548 775 24,9 724 162 31,3
Alin korkea-aste 467 164 10,4 181 464 8,2 285 700 12,3
Alempi korkeakouluaste 414 622 9,2 184 002 8,4 230 620 10,0
Ylempi korkeakouluaste 353 721 7,8 161 339 7,3 192 382 8,3
Tutkijakoulutusaste 37 430 0,8 21 970 1,0 15 460 0,7
 Lisensiaatintutkinto 9 507 0,2 5 575 0,3 3 932 0,2
Tohtorintutkinto 27 923 0,6 16 395 0,7 11 528 0,5

Lähde: Koulutustilastot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo 09 1734 3271, Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2011, Liitetaulukko 1. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2011/vkour_2011_2012-12-04_tau_001_fi.html