Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2011

Utbildningsnivå Kön
Totalt Män Kvinnor
  %   %   %
Totalt 4 512 285 100,0 2 198 362 100,0 2 313 923 100,0
Ingen examen efter grundskolenivån 1 455 959 32,3 722 387 32,9 733 572 31,7
Personer som avlagt examen 3 056 326 67,7 1 475 975 67,1 1 580 351 68,3
Mellannivå 1 783 389 39,5 927 200 42,2 856 189 37,0
Högre nivå 1 272 937 28,2 548 775 24,9 724 162 31,3
Lägsta högre nivå 467 164 10,4 181 464 8,2 285 700 12,3
Lägre högskolenivå 414 622 9,2 184 002 8,4 230 620 10,0
Högre högskolenivå 353 721 7,8 161 339 7,3 192 382 8,3
Forskarutbildningsnivå 37 430 0,8 21 970 1,0 15 460 0,7
Licentiatexamen 9 507 0,2 5 575 0,3 3 932 0,2
Doktorsexamen 27 923 0,6 16 395 0,7 11 528 0,5

Källa: Utbildning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aila Repo 09 1734 3271, Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 4.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2011, Tabellbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2011/vkour_2011_2012-12-04_tau_001_sv.html