Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.12.2013

Viime vuonna 35–39-vuotiaat koulutetuimpia

Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksessa. Toisin sanoen 69 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1 prosentti.

Väestö koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2012

Väestö koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2012
Kaikista naisista keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 37 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia. Miehistä korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 25 prosenttia ja naisista 32 prosenttia. Väestön koulutustasomittaimella mitattuna naisten teoreettinen koulutusaika perusasteen jälkeen oli 3,5 vuotta ja miehillä 3,3 vuotta. Tutkinnon suorittaneesta väestöstä tekniikan alan tutkinnon oli suorittanut 29,9 prosenttia, joka on selkeästi suurin osuus ennen kaupallista ja yhteiskuntatieteellistä alaa, jonka tutkinnon oli suorittanut 18,9 prosenttia. Miehistä 51,9 prosenttia oli suorittanut tutkintonsa tekniikan alalta, kun taas naisista vain 9,3 prosenttia. Suosituimmat alat naisten osalta olivat kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen ala, jolta oli suorittanut tutkintonsa 24,7 prosenttia sekä terveys- ja sosiaaliala, jolta oli suorittanut tutkintonsa 23,6 prosenttia naisista. 25 vuoden aikana muutokset koulutusalojen osuuksissa ovat olleet vähäisiä. Vuodesta 1987 lähtien tekniikan alan osuus kaikista tutkinnoista on pienentynyt, kun taas terveys- ja sosiaalialan osuus on kasvanut. Vuonna 1987 kaikista tutkinnon suorittaneista 33,5 prosenttia oli tekniikan alalta, laskua vuoteen 2012 on 3,6 prosenttiyksikköä. Terveys- ja sosiaalialan osuus on kasvanut 4 prosenttiyksikköä ja naisten osalta 6,1 prosenttiyksikköä.

Tutkinnon suorittaneiden osuudet koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2012

Koulutusala Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
%-osuus vuonna 2012 Muutos vuodesta 1987 prosenttiyksikköä %-osuus vuonna 2012 Muutos vuodesta 1987 prosenttiyksikköä %-osuus vuonna 2012 Muutos vuodesta 1987 prosenttiyksikköä
Yleissivistävä koulutus 10,5 -1,5 11,0 0,5 10,0 -3,5
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 3,0 -0,1 1,4 -0,3 4,5 0,0
Humanistinen ja taidealan koulutus 5,0 2,1 3,0 1,2 6,8 2,7
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 18,9 1,1 12,7 1,0 24,7 0,8
Luonnontieteellinen koulutus 2,4 1,0 2,8 1,2 1,9 0,7
Tekniikan koulutus 29,9 -3,6 51,9 -3,2 9,3 -2,7
Maa- ja metsätalousalan koulutus 4,4 -2,0 6,1 -3,2 2,9 -0,6
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 13,8 4,0 3,2 1,1 23,6 6,1
Palvelualojen koulutus 12,2 -0,9 7,8 1,5 16,2 -3,6
Muu tai tuntematon koulutusala 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Yhteensä 100,0   100,0   100,0  
Naiset olivat vuonna 2012 edelleen miehiä koulutetumpia, erityisesti koulutuserot näkyivät nuoremmissa ikäluokissa. 35–39-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvista naisista 55 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon, kun miesten vastaava osuus oli 36 prosenttia. Vastaavasti 35–39-vuotiaista naisista 10 prosenttia oli pelkän perusasteen tutkinnon varassa ja miehistä puolestaan 17 prosenttia. Vanhemmissa ikäluokissa koulutuserot eivät ole yhtä selkeitä. 60–64-vuotiaiden ikäluokassa sekä miehistä että naisista 27 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon.

15 vuotta täyttäneestä väestöstä haja-asutusalueilla asui 15 prosenttia. Haja-asutusalueilla asuvasta väestöstä 36 prosenttia oli suorittanut pelkän perusasteen tutkinnon ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 20 prosenttia väestöstä. Kauniaisissa asui koulutetuin väestö mitattuna sekä koulutustasomittaimella että tutkinnon suorittaneen väestön osuudella. Kauniaisissa asuva henkilö oli suorittanut keskimäärin 5,7 vuotta koulutusta perusasteen jälkeen, mikä oli vuoden enemmän kuin toiseksi korkeimmin koulutetussa Espoossa. Pirkkala ja Tampere olivat Manner-Suomen kunnista ainoita, joissa koulutustasomittaimella mitattuna miesväestö oli naisväestöä koulutetumpaa.


Lähde: Koulutustilastot 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (313,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 4.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2012/vkour_2012_2013-12-04_tie_001_fi.html