Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2013

35–39-åringar mest utbildade i fjol

Före slutet av år 2012 hade 3 107 062 personer avlagt examen efter grundnivå inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskole- eller universitetsutbildning. Det innebär att 69 procent av den befolkning som fyllt 15 år hade en examen efter grundnivå. Jämfört med föregående år var ökningen 1 procent.

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2012

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2012

År 2012 var kvinnor fortfarande mer utbildade än män, i synnerhet i de yngre åldersklasserna märks skillnaderna i utbildningen. Av de kvinnor som hör till åldersgruppen 35–39 år hade 55 procent avlagt examen på högre nivå, medan motsvarande andel för män var 36 procent. På motsvarande sätt hade 10 procent av kvinnorna i åldern 35–39 år examen bara på grundnivå och av männen 17 procent. När det gäller de äldre åldersklasserna finns det inte lika tydliga skillnader i utbildningen. Av både män och kvinnor i åldersklassen 60–64 år hade 27 procent en examen på högre nivå.

Av alla kvinnorna hade 37 procent en examen på mellannivå och av män 43 procent. Av kvinnorna hade 32 procent en examen på högre nivå och av männen 25 procent. Mätt med befolkningens utbildningsnivåmätare var den teoretiska utbildningstiden för kvinnorna efter grundutbildning 3,5 år medan den för män var 3,3 år.

Av befolkningen som avlagt examen hade 29,9 procent en examen inom teknik, vilket är klart den största andelen efter utbildning inom handel och samhällsvetenskaper inom vilket 18,9 procent hade avlagt en examen. Av männen hade 51,9 procent avlagt examen inom det tekniska området, av kvinnorna bara 9,3 procent. När det gäller kvinnor var de populäraste områdena utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, inom vilket 24,7 procent hade avlagt examen samt hälso- och socialvård inom vilket 23,6 procent av kvinnorna hade examen. Under 25 år har det skett bara små ändringar i andelarna för de olika utbildningsbranscherna. Fr.o.m. år 1987 har det tekniska områdets andel av alla avlagda examina minskat, medan det skett en ökning inom hälso- och socialvård. År 1987 hade 33,5 procent av alla som avlagt examen en examen inom det tekniska området. Jämfört med 2012 har det skett en minskning med 3,6 procentenheter. Inom hälso- och socialvård har det skett en ökning på 4 procentenheter och när det gäller kvinnor, en ökning på 6,1 procentenheter.

Andeler av utbildningsområder efter kön 2012

  Kön totalt Män Kvinnor
Procentandel år 2012 Ändringar i andelen sedan år 1987 procentheter Procentandel år 2012 Ändringar i andelen sedan år 1987 procentheter Procentandel år 2012 Ändringar i andelen sedan år 1987 procentheter
Allmänbildande utbildning 10,5 -1,5 11,0 0,5 10,0 -3,5
Pedagogisk utb. och lärarutb. 3,0 -0,1 1,4 -0,3 4,5 0,0
Humanistisk utb. och konstutb. 5,0 2,1 3,0 1,2 6,8 2,7
Utb., handel o samh.vetensk. 18,9 1,1 12,7 1,0 24,7 0,8
Naturvetenskaplig utbildning 2,4 1,0 2,8 1,2 1,9 0,7
Teknisk utbildning 29,9 -3,6 51,9 -3,2 9,3 -2,7
Utb. inom lant- o skogsbruk 4,4 -2,0 6,1 -3,2 2,9 -0,6
Utb. inom hälso- o socialv. 13,8 4,0 3,2 1,1 23,6 6,1
Utb. inom servicebranscher 12,2 -0,9 7,8 1,5 16,2 -3,6
Annat eller okänt utb.område 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totalt 100,0   100.0   100.0  

Av befolkningen som fyllt 15 år bodde 15 procent i glesbygdsområden. Av befolkningen i glesbygdsområden hade 36 procent en examen bara på grundnivå och 20 procent en examen på högre nivå. I Grankulla bodde den mest utbildade befolkningen mätt med både utbildningsnivåmätare och andelen av befolkningen som avlagt examen. En invånare i Grankulla hade i genomsnitt en 5,7 år lång utbildning efter grundnivå, vilket var ett år mer än i Esbo som hade den näst mest utbildade befolkningen. Birkala och Tammerfors var de enda kommunerna i Fasta Finland där den manliga befolkningen var mer utbildad än den kvinnliga, mätt med utbildningsnivåmätare.


Källa: Utbildning 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 4.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2012/vkour_2012_2013-12-04_tie_001_sv.html