Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2012

Utbildningsnivå Kön
Totalt Män Kvinnor
  %   %   %
Totalt 4 535 282 100,0 2 211 066 100,0 2 324 216 100,0
Ingen examen efter grundskolenivån 1 428 220 31,5 711 384 32,2 716 836 30,8
Personer som avlagt examen 3 107 062 68,5 1 499 682 67,8 1 607 380 69,2
Mellannivå 1 807 322 39,9 941 192 42,6 866 130 37,3
Lägsta högre nivå 462 348 10,2 179 354 8,1 282 994 12,2
Lägre högskolenivå 432 504 9,5 191 071 8,6 241 433 10,4
Högre högskolenivå 366 179 8,1 165 559 7,5 200 620 8,6
Forskarutbildningsnivå 38 709 0,9 22 506 1,0 16 203 0,7

Källa: Utbildning 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 4.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2012, Tabellbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2012/vkour_2012_2013-12-04_tau_001_sv.html