Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.11.2015

Kuntien koulutustasoissa huomattavia eroja 2014

Vuoden 2014 loppuun mennessä 3 213 533  henkeä eli 70 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Kauniaisissa asui koulutetuin ja Kivijärvellä vähiten koulutettu väestö. Kauniaislaiset olivat kouluttautuneet perusasteen jälkeen keskimäärin 5,8 vuotta ja kivijärveläiset 2,1 vuotta.

20 vuotta täyttäneen väestön koulutustaso kunnittain 2014

20 vuotta täyttäneen väestön koulutustaso kunnittain 2014

Koulutettu väestö keskittyy pääasiassa yliopistokaupunkeihin sekä näiden ympäryskuntiin, kun taas vähemmän koulutettu väestö sijoittuu useammin maaseutumaisiin kuntiin. Kivijärvi ja Kauniainen ovat koulutustasolla mitattuna kuntajakauman ääripäissä. Kivijärvellä korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on 10 prosenttia väestöstä, kun Kauniaisissa vastaava luku on 57 prosenttia. Kivijärvi ja Kauniainen ovat yhdessä Ahvenanmaalla sijaitsevan Kumlingen kanssa ainoat kunnat, joissa miesväestö on naisväestöä koulutetumpaa. Valkeakoskella miehet ja naiset olivat yhtä kouluttautuneita, minkä lisäksi koulutuspituudella mitatut sukupuolten väliset koulutuserot olivat pieniä Espoossa, Kaskisessa, Tampereella sekä Pirkkalassa. Tämän tilaston tietokantatauluissa on lisää tietoa mm. alueelliseista koulutuseroista (ks. tietokantaulut ).

Toisen polven eli Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset ovat valtaosin nuorta väestöä. Toisen polven ulkomaalaistaustaisista 69,5 prosenttia kuuluu ikäryhmään 15–24-vuotiaat, joiden koulutusura on vasta alussa. Korkeimmin koulutettuja toisen polven ulkomaalaistaustaisista ovat 45–54-vuotiaat, joista perusasteen jälkeisen tutkinnon on suorittanut 86,7 prosenttia ja korkea-asteen suorittaneita on 35,4 prosenttia. 45–54-vuotiaat ovat väestöosuuksilla mitattuna lähes yhtä koulutettuja kuin samanikäiset Suomessa syntyneet suomalaistaustaiset, joista perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita on 87,9 prosenttia ja korkea-asteen 41,9 prosenttia.

Toisen polven ulkomaalaistaustaisten koulutustaso ikäryhmän mukaan 2014

Ikä 15 vuotta täyttänyt väestö Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Tutkinnon suorittaneita yhteensä Keskiaste Korkea-aste
  %   %   %   %   %
Yhteensä 11 210 100,0 6 911 61,7 4 299 38,3 3 177 28,3 1 122 10,0
15-24 7 787 100,0 5 778 74,2 2 009 25,8 1 947 25,0 62 0,8
25-34 429 100,0 117 27,3 312 72,7 188 43,8 124 28,9
35-44 241 100,0 63 26,1 178 73,9 95 39,4 83 34,4
45-54 226 100,0 30 13,3 196 86,7 116 51,3 80 35,4
55-64 827 100,0 201 24,3 626 75,7 345 41,7 281 34,0
65-74 1 207 100,0 458 37,9 749 62,1 377 31,2 372 30,8
75- 493 100,0 264 53,5 229 46,5 109 22,1 120 24,3

Vuonna 2014 pelkän perusasteen suorittaneita 20–29-vuotiaita oli 115 816 kappaletta, mikä on 17,0 prosenttia ikäluokasta. Miehistä perusasteen varassa oli 19,0 prosenttia ja naisista 14,9 prosenttia ikäluokasta. Perusasteen varassa olevien osuus on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 prosenttiyksikköä. Miesten osuus on laskenut 0,7 prosenttiyksikköä, kun taas naisten osuus on säilynyt muuttumattomana. Alimmillaan perusasteen varassa olevien osuus oli 2000-luvun alussa, jolloin osuus oli 16,4 prosenttia.

Väestö koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2014

Väestö koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2014

Lähde: Koulutustilastot 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2014/vkour_2014_2015-11-05_tie_001_fi.html