Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2015

Betydande skillnader i utbildningsnivåerna i kommunerna år 2014

Fram till slutet av år 2014 hade 3 213 533 personer, dvs. 70 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Den högst utbildade befolkningen bodde i Grankulla och den minst utbildade i Kivijärvi. Befolkningen i Grankulla hade en utbildning på i genomsnitt 5,8 år efter grundnivån. I Kivijärvi var motsvarande siffra 2,1 år.

Utbildningsnivå för 20-åringar och äldre efter kommun år 2014

Utbildningsnivå för 20-åringar och äldre efter kommun år 2014

Den välutbildade befolkningen är i huvudsak koncentrerad till universitetsstäder samt till deras kranskommuner, medan den mindre utbildade befolkningen oftare finns i landsbygdskommuner. Kivijärvi och Grankulla är ytterligheter i kommunfördelningen mätt med utbildningsnivå. I Kivijärvi utgör de personer som avlagt examen på högre nivå 10 procent av befolkningen, medan motsvarande siffra i Grankulla är 57 procent. Kivijärvi och Grankulla är tillsammans med Kumlinge på Åland de enda kommuner där den manliga befolkningen är högre utbildad än den kvinnliga. I Valkeakoski låg utbildningen för män och kvinnor på samma nivå. Därutöver var skillnaderna i utbildning mellan könen små i Esbo, Kaskö, Tammerfors och Birkala, mätt med utbildningens längd. I databastabellerna för denna statistik finns mer information om bl.a. regionala skillnader i utbildning (se databastabellerna ).

Merparten av andra generationens inrikes födda med utländsk bakgrund tillhör den unga befolkningen. Av de inrikes födda med utländsk bakgrund hör 69,5 procent till åldersgruppen 15–24-åringar, som är i början av sin utbildningsbana. De högst utbildade av de inrikes födda med utländsk bakgrund är 45–54-åringarna, av vilka 86,7 procent har avlagt examen efter grundnivån och 35,4 procent har avlagt examen på högre nivå. Mätt med befolkningsandelar är 45–54-åringarna nästan lika utbildade som samma åldersklass inrikes födda med finländsk bakgrund, av vilka 87,9 procent har avlagt examen efter grundnivån och 41,9 procent examen på högre nivå.

Andra generationens inrikesfödda med utländsk bakgrund efter utbildningsnivå och ålder 2014

Ålder Totalt Ingen examen efter
grundskolenivån
Personer som avlagt
examen
Mellannivå Högre nivå
  %   %   %   %   %
Totalt 11 210 100,0 6 911 61,7 4 299 38,3 3 177 28,3 1 122 10,0
15-24 7 787 100,0 5 778 74,2 2 009 25,8 1 947 25,0 62 0,8
25-34 429 100,0 117 27,3 312 72,7 188 43,8 124 28,9
35-44 241 100,0 63 26,1 178 73,9 95 39,4 83 34,4
45-54 226 100,0 30 13,3 196 86,7 116 51,3 80 35,4
55-64 827 100,0 201 24,3 626 75,7 345 41,7 281 34,0
65-74 1 207 100,0 458 37,9 749 62,1 377 31,2 372 30,8
75- 493 100,0 264 53,5 229 46,5 109 22,1 120 24,3

År 2014 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 115 816, vilket är 17,0 procent av åldersklassen. Av männen hade 19,0 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 14,9 procent. Andelen personer utan utbildning efter grundnivån har sjunkit med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Männens andel har sjunkit med 0,7 procentenheter, medan kvinnornas andel har varit oförändrad. Som lägst var andelen utan utbildning efter grundnivån i början av 2000-talet, då den var 16,4 procent.

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2014

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2014

Källa: Utbildning 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2014/vkour_2014_2015-11-05_tie_001_sv.html