Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2014

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Mellannivå Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskarutbildningsnivå
Totalt Totalt 3 213 533 1 853 693 1 359 840 456 611 467 711 393 861 41 657
Kvinnor 1 662 307 884 756 777 551 279 490 261 834 218 309 17 918
Allmänbildande utbildning Totalt 317 794 317 794 - - - - -
Kvinnor 155 025 155 025 - - - - -
Pedagogisk utb. och lärarutb. Totalt 94 964 2 268 92 696 11 659 37 947 41 099 1 991
Kvinnor 73 776 772 73 004 10 554 28 555 32 564 1 331
Humanistisk utb. och konstutb. Totalt 164 309 40 830 123 479 6 968 42 695 68 836 4 980
Kvinnor 116 239 25 782 90 457 4 416 31 670 51 794 2 577
Utb., handel o samh.vetensk. Totalt 610 528 174 604 435 924 206 153 112 152 110 102 7 517
Kvinnor 410 485 123 713 286 772 147 308 72 864 63 091 3 509
Naturvetenskaplig utbildning Totalt 77 119 17 770 59 349 5 704 8 148 36 966 8 531
Kvinnor 32 173 4 467 27 706 2 370 3 736 18 391 3 209
Teknisk utbildning Totalt 952 560 652 836 299 724 83 740 133 998 74 051 7 935
Kvinnor 152 174 110 929 41 245 6 036 18 846 14 716 1 647
Utb. inom lant- o skogsbruk Totalt 138 520 98 570 39 950 14 718 13 094 10 885 1 253
Kvinnor 47 226 32 766 14 460 3 433 5 106 5 338 583
Utb. inom hälso- o socialv. Totalt 454 822 213 729 241 093 98 949 92 297 40 877 8 970
Kvinnor 402 628 193 813 208 815 91 655 83 192 29 095 4 873
Utb. inom servicebranscher Totalt 392 748 330 768 61 980 27 737 25 091 8 939 213
Kvinnor 267 737 235 394 32 343 13 248 16 771 2 245 79
Annat eller okänt utb.område Totalt 10 169 4 524 5 645 983 2 289 2 106 267
Kvinnor 4 844 2 095 2 749 470 1 094 1 075 110

Källa: Utbildning 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2014, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2014/vkour_2014_2015-11-05_tau_001_sv.html