Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2015

Koulutusala Koulutusaste
Yhteensä Keskiaste Korkea-aste
yhteensä
Alin
korkea-aste
Alempi
korkeakoulu-
aste
Ylempi
korkeakoulu-
aste
Tutkija-
koulutus-
aste
Koulutusalat yhteensä Yhteensä 3 245 724 1 867 828 1 377 896 447 112 484 271 403 731 42 782
Naiset 1 680 606 890 808 789 798 274 552 271 769 224 846 18 631
Yleissivistävä koulutus Yhteensä 315 699 315 699 - - - - -
Naiset 153 230 153 230 - - - - -
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Yhteensä 96 606 2 271 94 335 11 335 38 418 42 534 2 048
Naiset 75 152 762 74 390 10 250 28 974 33 786 1 380
Humanistinen ja taidealan koulutus Yhteensä 166 822 40 842 125 980 6 655 43 719 70 508 5 098
Naiset 117 743 25 475 92 268 4 234 32 292 53 077 2 665
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Yhteensä 620 709 180 432 440 277 202 831 116 320 113 412 7 714
Naiset 416 896 127 427 289 469 145 229 75 209 65 378 3 653
Luonnontieteellinen koulutus Yhteensä 78 466 18 456 60 010 5 044 8 535 37 656 8 775
Naiset 32 601 4 413 28 188 2 255 3 906 18 699 3 328
Tekniikan koulutus Yhteensä 964 984 660 593 304 391 82 180 138 110 75 871 8 230
Naiset 156 732 114 457 42 275 5 918 19 423 15 185 1 749
Maa- ja metsätalousalan koulutus Yhteensä 139 232 99 051 40 181 14 377 13 534 10 993 1 277
Naiset 47 991 33 254 14 737 3 354 5 341 5 441 601
Terveys- ja sosiaalialan koulutus Yhteensä 460 576 213 393 247 183 97 621 98 069 42 243 9 250
Naiset 406 531 192 610 213 921 90 409 88 243 30 172 5 097
Palvelualojen koulutus Yhteensä 397 867 335 203 62 664 26 690 26 562 9 192 220
Naiset 271 242 238 290 32 952 12 696 17 813 2 361 82
Muu tai tuntematon koulutusala Yhteensä 4 763 1 888 2 875 379 1 004 1 322 170
Naiset 2 488 890 1 598 207 568 747 76
1) Tilastokeskuksen koulutusluokitus
2) Taulukossa käytetty symboli: – Ei yhtään havaintoa

Lähde: Koulutustilastot 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 3.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2015, Liitetaulukko 1. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2015/vkour_2015_2016-11-03_tau_001_fi.html