Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2015

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Mellannivå Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskarutbildningsnivå
Totalt Totalt 3 245 724 1 867 828 1 377 896 447 112 484 271 403 731 42 782
Kvinnor 1 680 606 890 808 789 798 274 552 271 769 224 846 18 631
Allmänbildande utbildning Totalt 315 699 315 699 - - - - -
Kvinnor 153 230 153 230 - - - - -
Pedagogisk utb. och lärarutb. Totalt 96 606 2 271 94 335 11 335 38 418 42 534 2 048
Kvinnor 75 152 762 74 390 10 250 28 974 33 786 1 380
Humanistisk utb. och konstutb. Totalt 166 822 40 842 125 980 6 655 43 719 70 508 5 098
Kvinnor 117 743 25 475 92 268 4 234 32 292 53 077 2 665
Utb., handel o samh.vetensk. Totalt 620 709 180 432 440 277 202 831 116 320 113 412 7 714
Kvinnor 416 896 127 427 289 469 145 229 75 209 65 378 3 653
Naturvetenskaplig utbildning Totalt 78 466 18 456 60 010 5 044 8 535 37 656 8 775
Kvinnor 32 601 4 413 28 188 2 255 3 906 18 699 3 328
Teknisk utbildning Totalt 964 984 660 593 304 391 82 180 138 110 75 871 8 230
Kvinnor 156 732 114 457 42 275 5 918 19 423 15 185 1 749
Utb. inom lant- o skogsbruk Totalt 139 232 99 051 40 181 14 377 13 534 10 993 1 277
Kvinnor 47 991 33 254 14 737 3 354 5 341 5 441 601
Utb. inom hälso- o socialv. Totalt 460 576 213 393 247 183 97 621 98 069 42 243 9 250
Kvinnor 406 531 192 610 213 921 90 409 88 243 30 172 5 097
Utb. inom servicebranscher Totalt 397 867 335 203 62 664 26 690 26 562 9 192 220
Kvinnor 271 242 238 290 32 952 12 696 17 813 2 361 82
Annat eller okänt utb.område Totalt 4 763 1 888 2 875 379 1 004 1 322 170
Kvinnor 2 488 890 1 598 207 568 747 76

Källa: Utbildning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 3.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2015, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2015/vkour_2015_2016-11-03_tau_001_sv.html