Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2013

Kotitaloudet maksavat yli kolmasosan kaikista ympäristöveroista

Kotitaloudet maksoivat vuonna 2011 ympäristöveroja lähes 2,3 miljardia euroa. Teollisuuden ympäristöverot olivat runsaat 0,6 miljardia ja kuljetus ja varastointi -toimialan verot 0,8 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta ympäristöverot toimialoittain -tilastosta.

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2011, miljoonaa euroa

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2011, miljoonaa euroa

Kotitalouksien maksamista ympäristöveroista yli puolet, 1,2 miljardia euroa oli energiaveroja ja 1,0 miljardia euroa liikenneveroja. Maaliikenteeltä perittiin ympäristöveroja yli 0,6 miljardia euroa. Teollisuuden ympäristöveroista suurimman osan maksoi öljynjalostuksen ja kemikaalien valmistuksen toimiala, jonka ympäristöverojen kokonaismäärä oli yli 0,4 miljardia euroa. Kiinteistöalan toiminta maksoi ympäristöveroja 0,3 miljardia euroa, kauppa 0,25 miljardia euroa sekä energiahuolto ja rakentaminen kumpikin runsaat 0,2 miljardia euroa.

Ympäristöverot toimialaryhmittäin ja verotyypeittän vuonna 2011, miljoonaa euroa

Toimialat (TOL 2008) Energiaverot Liikenneverot Päästöverot Resurssiverot Ympäristöverot yhteensä
Maa-, kala- ja riistatalous 91,3 16,7 0,0 .. 108,1
Metsätalous 30,1 2,9 0,2 .. 33,2
Kaivostoiminta ja louhinta 13,5 1,5 0,0 .. 15,0
Elintarviketeollisuus 9,3 5,4 0,0 .. 14,6
Metsäteollisuus 95,4 4,7 0,2 .. 100,4
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 377,3 2,2 25,2 .. 404,6
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 55,6 4,9 0,1 .. 60,6
Muu teollisuus 25,2 16,2 0,2 .. 41,6
Energiahuolto 215,3 13,7 0,0 .. 229,0
Vesihuolto ja jätehuolto 35,4 26,8 64,0 .. 126,3
Rakentaminen 177,9 35,6 0,1 .. 213,5
Kauppa 109,3 141,6 0,2 .. 251,1
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 502,4 114,3 0,6 .. 617,3
Vesiliikenne 98,5 1,0 0,0 .. 99,5
Ilmaliikenne 34,9 0,4 0,0 .. 35,3
Liikennettä palveleva toiminta, posti 92,3 3,2 0,3 .. 95,8
Kiinteistöalan toiminta 282,0 19,9 0,1 .. 302,1
Muut palvelut ja hallinto 417,4 400,0 3,0 .. 820,4
Kotitaloudet 1 214,1 1 016,1 12,6 24,0 2 266,8
YHTEENSÄ 3 877,2 1 827,0 107,0 24,0 5 835,3

Ympäristöverot koostuvat energiaveroista, liikenneveroista, päästöveroista ja resurssiveroista. Kaksi kolmasosaa ympäristöverojen kokonaissummasta on energiaveroa. Vajaa kolmannes ympäristöveroista on ajoneuvoista perittävää liikenneveroa. Päästöverojen osuus Suomen ympäristöveroista on alle kaksi prosenttia, tästä suurin osa on jäteveroa. Resurssiveroja Suomessa ovat ainoastaan metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut.

Valtion koko verokertymästä ympäristöverojen osuus oli vuonna 2011 runsaat seitsemän prosenttia. Vuonna 2008 vastaava osuus oli runsas kuusi prosenttia.

Ympäristöverot toimialoittain -tilasto laaditaan Euroopan unionin ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti. Suomi raportoi vuosien 2008–2011 tiedot EU:lle ensimmäistä kertaa syyskuun lopussa. Jatkossa tiedot raportoidaan vuosittain.

Ympäristöverot toimialoittain -tilasto on osa ympäristötilinpitoa, jonka pääperiaatteena on valottaa ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. Tilastossa ympäristöverot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot voidaan yhdistää suoraan kansantalouden tilinpidon muihin rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen. Toimialoittaiset ympäristöverotiedot ovat yhdistettävissä myös tietoihin toimialoittaisista ilmapäästöistä.


Lähde: Ympäristöverot toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.09.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. toimialoittain 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2011/01/yev_2011_01_2013-09-26_tie_001_fi.html