Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Ympäristöliiketoiminnan päätoimialat Suomessa 2010

Toimiala (TOL2008) Yritykset (lkm) Henkilöstö (HTV)* Ympäristöliike-
toiminnan
liikevaihto (milj. €)
Ympäristöliike-
toiminnan
vienti (milj. €)
Investoinnit
ympäristöliike-
toimintaan (milj. €)
35111 Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla 75 473 642 4 136
3700 Viemäri- ja jätevesihuolto 150 379 93 0 17
381,382 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus 398 4 189 885 4 1) 81
383 Materiaalien kierrätys 107 1 217 745 456 22 1)
3900 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut 47 372 60 4 1) 3 1)
Päätoimialat yhteensä 777 6 630 2 425 469 259
Lähde:Tilinpäätöstilaston ennakko, Ympäristöliiketoiminta 2010 -kysely.
* ennakkotieto
1) Tieto epävarma. Variaatiokerroin ylittää arvon 20.

Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri (09) 1734 3228, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2010, Liitetaulukko 1. Ympäristöliiketoiminnan päätoimialat Suomessa 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/2010/ylt_2010_2011-12-08_tau_001_fi.html