Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Ympäristöliiketoiminta toimialoittain 2012

Toimiala (TOL2008) Yrityksiä (lkm) Työllisyys (htv) Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto (milj. €) Ympäristöliike-
toiminnan vienti (milj. €)
Ympäristöliike-
toiminnan osuus
toimialan kokonais-
liikevaihdosta (%)
Investoinnit
ympäristöliike-
toimintaan (milj. €)
B + C Teollisuus 2 583 50 715 14 880 8 805 11 503
16 - 17 Metsäteollisuus 276 1) 5 769 1) 1 623 422 1) 8 55 1)
19 - 22 Kemianteollisuus 359 4 224 1) 2 089 1 018 1) 8 ..
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 1 571 37 707 10 251 7 192 16 287 1)
07 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus ja kaivostoiminta 376 1) 3 014 1) 917 174 1) 4 44
D Energiahuolto 182 2 065 1 629 11 1) 13 411
E Vesi- ja jätehuolto 755 5 362 2 004 451 1) .. 281
36 - 37 Vesi- ja jätevesihuolto 251 1 233 381 0 1) .. 104
38 - 39 Jätehuolto, materiaalien kierrätys ja muu ympäristönhuolto 504 4 130 1 623 .. .. 177 1)
F Rakentaminen 3 554 10 057 1 791 .. 6 48 1)
G - N Palvelut 1 326 9 741 1 813 274 1) 1 125 1)
Yhteensä 8 400 77 940 22 116 9 551 .. 1 369 1)
Lähde: Yritysrekisterin vuositilasto, Ympäristöliiketoiminta 2012 -kysely
1) Tieto epävarma. Variaatiokerroin ylittää arvon 20

Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Piirainen 09 1734 2747, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 5.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2012, Liitetaulukko 1. Ympäristöliiketoiminta toimialoittain 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/2012/ylt_2012_2013-12-05_tau_001_fi.html