Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 23.6.2005

Yliopisto-opiskelijoiden määrä nousi 2 prosenttia vuonna 2004

Yliopistoissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2004 yhteensä 174 000 opiskelijaa. Kasvua edellisvuodesta oli 2 prosenttia. Uusien opiskelijoiden määrä nousi prosentin verran. Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 53 prosenttia ja uusista opiskelijoista 57 prosenttia.

Eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisellä ja humanistisella opintoalalla. Miesten osuus teknillistieteellisen alan opiskelijoista oli 80 prosenttia, kun taas naisia oli 77 prosenttia humanistisen alan opiskelijoista. Yliopistoista eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, jossa oli 37 900 opiskelijaa.

Ulkomaalaisia oli tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2004 yhteensä 4 700 opiskelijaa, naisia heistä oli 44 prosenttia. Ulkomaalaisista suurin ryhmä oli kiinalaiset, joita oli 700. Seuraavaksi eniten oli Venäjän, Viron ja Ruotsin kansalaisia.

Uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä yliopistoittain 2004

Yliopisto Uusia opiskelijoita Opiskelijoita
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Helsingin yliopisto 3 916 2 679 37 922 24 274
Turun yliopisto 1 819 1 171 15 665 9 962
Åbo Akademi 790 500 6 868 4 191
Oulun yliopisto 2 016 1 023 15 818 7 623
Tampereen yliopisto 1 579 1 088 15 056 9 946
Jyväskylän yliopisto 2 018 1 282 13 771 8 702
Teknillinen korkeakoulu 1 393 319 14 636 3 115
Helsingin kauppakorkeakoulu 571 249 4 237 1 847
Svenska handelshögskolan 353 152 2 731 1 164
Turun kauppakorkeakoulu 328 179 2 202 1 108
Vaasan yliopisto 665 333 4 996 2 678
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 766 229 5 808 1 568
Tampereen teknillinen yliopisto 1 292 285 12 158 2 485
Kuopion yliopisto 905 645 5 927 3 917
Joensuun yliopisto 1 351 913 7 847 5 017
Sibelius-akatemia 198 125 1 513 851
Taideteollinen korkeakoulu 321 217 1 813 1 115
Lapin yliopisto 691 493 4 362 3 031
Teatterikorkeakoulu 60 35 420 237
Kuvataideakatemia 40 25 224 120
         
Yhteensä 21 072 11 942 173 974 92 951

Lähde: Oppilaitostilastot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 23.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopisto-opiskelijat 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2004/01/yop_2004_01_2005-06-23_tie_001.html