Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 23.6.2005

Tohtorintutkintoja suoritettiin 11 prosenttia edellisvuotta enemmän vuonna 2004

Yliopistoissa suoritettiin vuonna 2004 yhteensä 18 300 tutkintoa, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Tutkinnoista 3 100 oli alempia korkeakoulututkintoja ja 12 600 ylempiä korkeakoulututkintoja. Tohtorintutkintoja suoritettiin 1 400, mikä on 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaikista tutkinnoista 62 prosenttia oli naisten suorittamia.

Opintoaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja suoritettiin humanistisella ja teknillistieteellisellä alalla. Naisten suorittamia tutkintoja oli humanistisella alalla 80 prosenttia, kun taas miehet suorittivat 77 prosenttia teknillistieteellisen alan tutkinnoista.

Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli 560, josta tohtorintutkintoja oli 28 prosenttia. Ulkomaalaisista joka neljäs suoritti tutkintonsa teknillistieteellisellä alalla. Naisten osuus ulkomaalaisista tutkinnon suorittaneista oli 42 prosenttia.

Tutkinnot yliopistoittain 2004

Yliopisto Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Helsingin yliopisto 4 178 2 869
Turun yliopisto 1 647 1 141
Åbo Akademi 792 524
Oulun yliopisto 1 619 972
Tampereen yliopisto 1 579 1 118
Jyväskylän yliopisto 2 063 1 466
Teknillinen korkeakoulu 1 163 268
Helsingin kauppakorkeakoulu 512 245
Svenska handelshögskolan 258 128
Turun kauppakorkeakoulu 246 135
Vaasan yliopisto 363 244
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 516 194
Tampereen teknillinen yliopisto 793 192
Kuopion yliopisto 727 532
Joensuun yliopisto 890 617
Sibelius-akatemia 148 84
Taideteollinen korkeakoulu 277 201
Lapin yliopisto 442 305
Teatterikorkeakoulu 50 35
Kuvataideakatemia 30 22
     
Yhteensä 18 293 11 292

Lähde: Oppilaitostilastot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 23.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2004/02/yop_2004_02_2005-06-23_tie_002.html