Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 19.4.2006

Yliopistojen opiskelijamäärä kasvoi edelleen vuonna 2005

Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2005 yhteensä 176 000 opiskelijaa. Määrä kasvoi kahdella tuhannella vuodesta 2004 edellisvuosien suuntaisesti. Vuonna 2005 eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisellä, luonnontieteellisellä ja humanistisella alalla. Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita oli 14 prosenttia ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia oli 72 prosenttia kaikista opiskelijoista. Tutkijakoulutuksessa ja lääkärien erikoistumiskoulutuksessa opiskeli yhteensä 14 prosenttia kaikista opiskelijoista. Uusien opiskelijoiden määrä laski parilla sadalla edellisvuodesta.

Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 54 prosenttia ja uusista opiskelijoista 57 prosenttia. Suhteellisesti eniten naisia opiskeli terveystieteellisellä alalla ja vähiten teknillistieteellisellä alalla.

Ulkomaalaisia oli yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2005 yhteensä 4 900 opiskelijaa, mikä on pari sataa enemmän kuin vuonna 2004. Naisten osuus ulkomaalaisista opiskelijoista oli 43 prosenttia. Ulkomaalaisista opiskelijoista suurimmat ryhmät olivat Kiinan, Venäjän, Viron ja Ruotsin kansalaisia. EU- ja ETA-maiden kansalaisten osuus ulkomaalaisista opiskelijoista oli noin 40 prosenttia. Eniten ulkomaalaisia oli teknillistieteellisellä, humanistisella ja luonnontieteellisellä alalla. Kolmannes ulkomaalaisista opiskelijoista oli tutkijakoulutuksessa.

Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opiskelumaakunnittain 2005

Maakunta Uusia opiskelijoita Opiskelijoita
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Uusimaa 6 369 2 845 3 524 62 034 29 932 32 102
Varsinais-Suomi 2 456 983 1 473 22 096 8 805 13 291
Satakunta 392 172 220 2 136 1 099 1 037
Kanta-Häme 81 25 56 676 166 510
Pirkanmaa 2 662 1 432 1 230 26 424 14 364 12 060
Päijät-Häme 24 7 17 123 23 100
Kymenlaakso 48 9 39 406 90 316
Etelä-Karjala 764 513 251 5 556 3 969 1 587
Etelä-Savo 344 75 269 1 397 292 1 105
Pohjois-Savo 850 278 572 6 055 2 079 3 976
Pohjois-Karjala 1 125 435 690 7 125 2 811 4 314
Keski-Suomi 2 039 724 1 315 13 948 5 151 8 797
Etelä-Pohjanmaa - - - 16 12 4
Pohjanmaa 983 392 591 7 323 3 011 4 312
Pohjois-Pohjanmaa 1 795 898 897 15 421 8 147 7 274
Kainuu 172 48 124 703 176 527
Lappi 754 219 535 4 622 1 367 3 255
Yhteensä 20 858 9 055 11 803 176 061 81 494 94 567

Naisten osuus yliopistojen opiskelijoista opintoaloittain 2005

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 19.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopisto-opiskelijat 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2005/01/yop_2005_01_2006-04-19_tie_001.html