Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 19.4.2006

Antalet studerande vid universitet ökade fortfarande år 2005

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till universitetsexamen totalt 176 000 år 2005. Antalet ökade med tvåtusen från år 2004 vilket är i linje med ökningen under tidigare år. År 2005 var antalet studerande högst inom det teknisk-vetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska området. Andelen studerande som avlägger lägre högskoleexamen var 14 procent och andelen studerande som avlägger högre högskoleexamen 72 procent av alla studerande. I forskarutbildning och specialiseringsutbildning för läkare studerade totalt 14 procent av alla studerande. Antalet nya studerande minskade med ett par hundra från året innan.

Nya studerande och studerande totalt efter landskap 2005

Universitet Nya studerande Studerande
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Nyland 6 369 2 845 3 524 62 034 29 932 32 102
Egentliga Finland 2 456 983 1 473 22 096 8 805 13 291
Satakunta 392 172 220 2 136 1 099 1 037
Egentliga Tavastland 81 25 56 676 166 510
Birkaland 2 662 1 432 1 230 26 424 14 364 12 060
Päijänne-Tavastland 24 7 17 123 23 100
Kymmenedalen 48 9 39 406 90 316
Södra Karelen 764 513 251 5 556 3 969 1 587
Södra Savolax 344 75 269 1 397 292 1 105
Norra Savolax 850 278 572 6 055 2 079 3 976
Norra Karelen 1 125 435 690 7 125 2 811 4 314
Mellersta Finland 2 039 724 1 315 13 948 5 151 8 797
Södra Österbotten - - - 16 12 4
Österbotten 983 392 591 7 323 3 011 4 312
Norra Österbotten 1 795 898 897 15 421 8 147 7 274
Kajanaland 172 48 124 703 176 527
Lappland 754 219 535 4 622 1 367 3 255
Totalt 20 858 9 055 11 803 176 061 81 494 94 567

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsstuderande 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2005/01/yop_2005_01_2006-04-19_tie_001_sv.html