Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över universitetsutbildning omfattar uppgifter om nya studerande, studerande och examina gällande utbildning som leder till universitetsexamen. Uppgifterna för år 2002 beskriver situationen den 20 september. Tidigare års uppgifter beskriver situationen den 31 december. Därför är uppgifterna för år 2002 inte fullt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Examensuppgifterna gäller hela kalenderåret. I enlighet med statistiklagen är personuppgifterna som statistiken bygger på konfidentiella. Statistiken som tagits fram på basis av dem är i regel offentlig.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/meta_sv.html