Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 19.6.2008

Yliopistoissa suoritettiin 22 300 tutkintoa vuonna 2007

Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2007 yhteensä 22 300 tutkintoa. Määrä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnoista 5 900 oli alempia korkeakoulututkintoja ja 13 900 ylempiä korkeakoulututkintoja. Tohtorintutkintoja suoritettiin 1 500. Kaikista yliopistotutkinnoista 63 prosenttia oli naisten suorittamia.

Opintoaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja oli humanistisella ja teknillistieteellisellä alalla. Naisten suorittamia tutkintoja oli humanistisella alalla 82 prosenttia, kun taas miehet suorittivat 75 prosenttia teknillistieteellisen alan tutkinnoista.

Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli 820, joista tohtorintutkintoja oli 23 prosenttia. Ulkomaalaiset suorittivat eniten tutkintoja teknillistieteellisellä ja luonnontieteellisellä alalla. Naisten osuus ulkomaalaisista tutkinnon suorittaneista oli 43 prosenttia.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot opiskelumaakunnittain 2007

Opiskelumaakunta Yhteensä Miehiä Naisia
Uusimaa 7 683 3 172 4 511
Varsinais-Suomi 2 746 887 1 859
Satakunta 293 92 201
Kanta-Häme 137 31 106
Pirkanmaa 2 525 1 116 1 409
Päijät-Häme 21 8 13
Kymenlaakso 63 13 50
Etelä-Karjala 640 402 238
Etelä-Savo 365 74 291
Pohjois-Savo 940 248 692
Pohjois-Karjala 1 438 457 981
Keski-Suomi 2 182 640 1 542
Etelä-Pohjanmaa 5 3 2
Pohjanmaa 843 265 578
Pohjois-Pohjanmaa 1 735 690 1 045
Kainuu 106 22 84
Lappi 588 133 455
Yhteensä 22 310 8 253 14 057

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 19.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2007/02/yop_2007_02_2008-06-19_tie_002.html