Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 19.6.2008

Vid universiteten avlades 22 300 examina år 2007

Enligt Statistikcentralen avlades totalt 22 300 examina vid universiteten år 2007. Detta är 15 procent mer än året innan. Av alla examina var 5 900 lägre högskoleexamina och 13 900 högre högskoleexamina. Totalt avlades 1 500 doktorsexamina. Av alla universitetsexamina avlades 63 procent av kvinnor.

Sett efter studieområde avlades flest examina inom det humanistiska och teknisk-vetenskapliga området. Inom det humanistiska området avlade kvinnorna 82 procent av alla examina, medan männen avlade 75 procent av alla examina inom det teknisk-vetenskapliga området.

Antalet examina som avlades av utlänningar var 820 av vilka 23 procent var doktorsexamina. Utlänningarna avlade flest examina inom det teknisk-vetenskapliga och naturvetenskapliga området. Andelen kvinnor av de utländska studerande som avlagt examina var 43 procent.

Universitetsexamina efter landskap 2007

Landskap Totalt Män Kvinnor
Nyland 7 683 3 172 4 511
Egentliga Finland 2 746 887 1 859
Satakunta 293 92 201
Egentliga Tavastland 137 31 106
Birkaland 2 525 1 116 1 409
Päijänne-Tavastland 21 8 13
Kymmenedalen 63 13 50
Södra Karelen 640 402 238
Södra Savolax 365 74 291
Norra Savolax 940 248 692
Norra Karelen 1 438 457 981
Mellersta Finland 2 182 640 1 542
Södra Österbotten 5 3 2
Österbotten 843 265 578
Norra Österbotten 1 735 690 1 045
Kajanaland 106 22 84
Lappland 588 133 455
Totalt 22 310 8 253 14 057

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2007/02/yop_2007_02_2008-06-19_tie_002_sv.html