Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 16.6.2011

Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010


Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100 tutkintoa. Suoritetuista tutkinnoista 12 400 oli alempia korkeakoulututkintoja ja 14 400 ylempiä korkeakoulututkintoja. Tohtorintutkintoja suoritettiin 1 500. Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli 1 200. Kaikista yliopistotutkinnoista 58 prosenttia oli naisten suorittamia.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusmaakunnittain 2010 1)

Koulutusmaakunta Tutkintoja yhteensä Tutkintoja yhteensä, miehet Tutkintoja yhteensä, naiset
Yhteensä 29 118 12 374 16 744
Uusimaa 10 176 4 620 5 556
Varsinais-Suomi 3 248 1 112 2 136
Satakunta 450 177 273
Kanta-Häme 112 27 85
Pirkanmaa 3 986 2 067 1 919
Päijät-Häme 29 10 19
Etelä-Karjala 1 243 839 404
Etelä-Savo 250 56 194
Pohjois-Savo 1 033 283 750
Pohjois-Karjala 1 320 522 798
Keski-Suomi 2 538 808 1 730
Etelä-Pohjanmaa 1 1 -
Pohjanmaa 1 086 397 689
Keski-Pohjanmaa 84 11 73
Pohjois-Pohjanmaa 2 560 1 201 1 359
Kainuu 154 39 115
Lappi 848 204 644
1) Vuodesta 2010 alkaen tutkintomääriä koskevissa tiedoissa on mukana myös Maanpuolustuskorkeakoulu. Ks. Liitetaulukko 1.

Suoritettujen tutkintojen määrä nousi 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tutkintojen määrän suurta vaihtelua vuosina 2008–2010 selittää yliopistojen tutkinnonuudistus. Tutkinnonuudistukseen liittyvä siirtymäaika päättyi kesällä 2008, paitsi tekniikan ja lääketieteen aloilla, joissa siirtymäaika päättyi kesällä 2010.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (212,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopisto-opiskelijat 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2010/02/yop_2010_02_2011-06-16_tie_001_fi.html