Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 23.4.2013

Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012


Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 169 000 opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvoi prosentin edellisvuoteen verrattuna. Alempaa korkeakoulututkintoa opiskeli 96 200 ja ylempää korkeakoulututkintoa 48 000 opiskelijaa. Lääkärien erikoistumiskoulutuksessa oli 4 200 ja lisensiaattikoulutuksessa 1 900 opiskelijaa. Tohtorintutkintoa opiskelevien osuus kaikista opiskelijoista oli 11 prosenttia, 18 700 opiskelijaa.

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) 2012, %

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) 2012, %

Vuonna 2012 eniten opiskelijoita oli kaupan ja hallinnon alalla, 26 prosenttia. Humanistisella ja opetusalalla opiskelijoita oli lähes yhtä paljon, 25 prosenttia. Kolmanneksi eniten opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen alalla, 19 prosenttia. Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 54 prosenttia, mutta koulutusaloittain tarkasteltuna vaihtelu oli suurta. Humanistisella ja opetusalalla naisten osuus oli 76 prosenttia ja sosiaali- ja terveysalalla 69 prosenttia, mutta tekniikan ja liikenteen alalla vain 22 prosenttia.

Eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, 36 200 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Aalto-yliopistossa, 19 600 opiskelijaa ja Turun yliopistossa, 17 700 opiskelijaa. Pienin yliopisto oli Kuvataideakatemia, jossa oli 280 opiskelijaa.

Yliopistoissa alemman korkeakoulututkinnon aloitti 17 100 ja ylemmän korkeakoulututkinnon 6 200 opiskelijaa. Koulutuksen aloittamistieto yliopistokoulutuksesta on tarkentunut. Vuodesta 2012 alkaen tieto saadaan ko. tutkinnon ko. yliopistossa ensimmäistä kertaa aloittavista. Aiemmin uudet opiskelijat olivat ensimmäistä kertaa ko. yliopistoon kirjoille tulleita.

Alemman korkeakoulututkinnon uusien opiskelijoiden ikä 2012, %

Alemman korkeakoulututkinnon uusien opiskelijoiden ikä 2012, %

Lähes viidesosa alemman korkeakoulututkinnon aloittavista opiskelijoista on 25-vuotiaita tai vanhempia. 19-vuotiaita oli 30 prosenttia, 20-vuotiaita 21 prosenttia ja 21-vuotiaita 13 prosenttia. Kaikista alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoista puolet oli 25 vuotta täyttäneitä.

Tarkempia aikasarjatietoja yliopisto-opiskelijoista ja uusista opiskelijoista koulutuksen ja yliopiston mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopistotutkinnon suorittaneet 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2012/01/yop_2012_01_2013-04-23_tie_001_fi.html