Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 23.4.2013

Antalet universitetsstuderande 169 000 år 2012


Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till universitetsexamen totalt 169 000 år 2012. Antalet studerande ökade med en procent jämfört med året innan. Antalet studerande som studerade för lägre högskoleexamen var 96 200 och för högre högskoleexamen 48 000. Antalet studerande i specialiseringsutbildning för läkare var 4 200 och i licentiatutbildning 1 900. Andelen studerande i doktorsutbildning av alla studerande var 11 procent, 18 700 studerande.

Universitetsstuderande efter utbildningsområde (undervisningförvaltningens klassificering 1995) 2012, %

Universitetsstuderande efter utbildningsområde (undervisningförvaltningens klassificering 1995) 2012, %

År 2012 fanns det flest studerande inom handel och administration, 26 procent. Inom det humanistiska och pedagogiska området fanns det nästan lika många studerande, dvs. 25 procent. Tredje flest studerande hade området teknik och kommunikation, 19 procent. Andelen kvinnor av alla studerande inom utbildning som leder till examen var 54 procent, men sett till utbildningsområde var variationen stor. Inom det humanistiska och pedagogiska området var andelen kvinnor 76 procent och inom social- och hälsovård 69 procent, men inom teknik och kommunikation bara 22 procent.

Helsingfors universitet hade det största antalet studerande, 36 200. Näst flest studerande hade Aalto-universitetet, 19 600 studerande, och Åbo universitet, 17 700 studerande. Bildkonstakademin var det minsta universitetet med 280 studerande.

Antalet studerande som började studera för lägre högskoleexamen vid universitet var 17 100 och för högre högskoleexamen 6 200. Uppgiften om inledda studier i universitetsutbildning har preciserats. Fr.o.m. år 2012 fås uppgifter om studerande som för första gången inleder studier för ifrågavarande examen vid ifrågavarande universitet. Tidigare avsågs med nya studerande studerande som inskrivits för första gången vid ifrågavarande universitet.

Nya studerande som studerar för lägre högskoleexamen efter ålder 2012, %

Nya studerande som studerar för lägre högskoleexamen efter ålder 2012, %

Nästan en femtedel av de studerande som inleder sina studier för lägre högskoleexamen är 25 år eller äldre. Andelen 19-åringar var 30 procent, andelen 20-åringar 21 procent och andelen 21-åringar 13 procent. Av alla studerande som studerar för lägre högskoleexamen hade hälften fyllt 25 år.

Noggrannare tidsserieuppgifter om universitetsstuderande och nya studerande efter utbildning och universitet finns tillgängliga i tabellbilagor .


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2012/01/yop_2012_01_2013-04-23_tie_001_sv.html