Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Tabellbilaga 2. Nya studerande och studerande vid universitet fördelade på utbildningslandskap 2012

Utbildningslandskap Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Hela landet totalt 26 032 11 383 14 649 169 041 78 463 90 578
Fasta Finland 26 032 11 383 14 649 169 036 78 463 90 573
Nyland 8 565 3 956 4 609 59 581 28 588 30 993
Egentliga Finland 3 243 1 357 1 886 20 984 8 872 12 112
Satakunta 475 135 340 2 445 969 1 476
Egentliga Tavastland - - - 20 20 -
Birkaland 3 153 1 477 1 676 25 142 13 049 12 093
Päijänne-Tavastland 85 37 48 351 134 217
Kymmenedalen - - - 4 4 -
Södra Karelen 764 511 253 4 850 3 478 1 372
Södra Savolax 272 67 205 1 037 239 798
Norra Savolax 1 237 458 779 6 579 2 441 4 138
Norra Karelen 1 360 526 834 7 644 3 101 4 543
Mellersta Finland 2 411 935 1 476 13 001 5 178 7 823
Södra Österbotten 4 1 3 51 46 5
Österbotten 1 341 556 785 7 289 3 060 4 229
Mellersta Österbotten 53 12 41 180 51 129
Norra Österbotten 2 394 1 160 1 234 14 905 7 728 7 177
Kajanaland - - - 286 97 189
Lappland 675 195 480 4 687 1 408 3 279
Åland - - - 5 - 5
Åland - - - 5 - 5

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2012, Tabellbilaga 2. Nya studerande och studerande vid universitet fördelade på utbildningslandskap 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2012/01/yop_2012_01_2013-04-23_tau_002_sv.html