Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 4. Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 2001-2013

Tutkintonimike Vuosi
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaikki ylemmät kk-tutkinnot 1) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 6.0 7.0 6.5 6.5 6.5
Arkkitehti 10.5 10.0 11.0 10.5 9.5 10.0 10.0 9.0 8.5 10.0 8.0 8.0 8.5
Diplomi-insinööri 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 8.0 6.5 7.0 7.0
Elintarviketiet. maisteri 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 7.5 6.5 7.0 6.0 6.5 7.0 6.0 7.0
Eläinlääketiet. lis. 6.5 7.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 8.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0
Fil. maisteri (humanistinen) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0
Fil. maisteri (luonnontieteellinen) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5
Hallintotiet. maisteri 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 5.5 7.0 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0
Hammaslääketiet. lis. 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Kasvatustiet. maisteri 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0
Kauppatiet. maisteri 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0
Kuvataiteen maisteri 7.0 5.5 6.0 6.0 4.5 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
Liikuntatiet. maisteri 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Lääketiet. lis. 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Maat.-metsätiet. maisteri 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 5.0 6.0 6.5 6.0 6.5
Maisema-arkkitehti 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5 9.0 8.5 6.5 8.0 8.0
Musiikin maisteri 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5 9.0 6.5 7.5 7.0 7.0 7.0
Oikeustiet. maisteri 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5
Proviisori 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0
Psykologian maisteri 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Taiteen maisteri 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0 6.0 5.0 7.0 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0
Tanssitaiteen maisteri 2.5 6.0 4.0 5.0 5.0 4.5 6.0 6.0 4.0 5.0 4.5 4.0 4.0
Teatteritaiteen maisteri 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0
Teologian maisteri 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0
Terveystiet. maisteri 4.5 4.0 4.5 4.5 4.0 4.5 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.5 5.0
Valtiotiet. maisteri 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 8.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0
Yhteiskuntatiet. maisteri 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 5.5 6.0 6.0 6.5 6.5
1) Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista eli yliopistoon kirjoihintulosta tutkinnon suorittamiseen. Opiskeluajoissa on mukana myös poissaolokuukaudet. Lisäksi opiskelu on voinut olla osa-aikaista. Suoritusajat on laskettu lukukauden tarkkuudella. Ei sisällä Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintoja.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 11.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopisto-opiskelijat 2013, Liitetaulukko 4. Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 2001-2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2013/02/yop_2013_02_2014-06-11_tau_004_fi.html