Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 4. Ulkomaalaisten suorittamat yliopistotutkinnot koulutusasteen mukaan 2014

Koulutusaste Tutkintoja, yhteensä joista ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja
    %
Tutkintoja yhteensä 31 164 1 890 6,1
Alempi korkeakoulututkinto 13 640 118 0,9
Ylempi korkeakoulututkinto 14 920 1 351 9,1
Lääkärien erikoistumiskoulutus 580 22 3,8
Lisensiaatintutkinto 155 3 1,9
Tohtorintutkinto 1 869 396 21,2

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2014, Liitetaulukko 4. Ulkomaalaisten suorittamat yliopistotutkinnot koulutusasteen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2014/yop_2014_2015-05-06_tau_004_fi.html