Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 10.5.2017

Yliopistotutkintojen määrä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2016 tutkintoja suoritettiin kaikkiaan 31 900, joka on 800 tutkintoa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten väheni alempien korkeakoulututkintojen määrä, viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Ylempien korkeakoulututkintojen määrä väheni vain hieman, alle yhden prosentin. Tohtorintutkintoja ja lisensiaatintutkintoja suoritettiin saman verran kuin edellisenä vuonna.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2016

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2016

Yliopistotutkinnot

Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin yhteensä 14 400, ylempiä korkeakoulututkintoja 15 400, lisensiaatintutkintoja 120 ja tohtorintutkintoja 1 900. Vuonna 2016 kaikista tutkinnon suorittajista 57 prosenttia oli naisia. Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli lähes 7 prosenttia, ylemmistä korkeakoulututkinnoista reilu 10 prosenttia ja tohtorintutkinnoista 23 prosenttia.

Uuden kansallisen koulutusluokituksen (2016) mukaan vuonna 2016 eniten tutkintoja suoritettiin humanistisella ja taidealalla, 17 prosenttia kaikista tutkinnoista. Lähes yhtä paljon, 16 prosenttia, suoritettiin sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla että tekniikan alalla. Tohtoreita valmistui eniten terveys- ja hyvinvointialalta, luonnontieteiden alalta ja tekniikan alalta, yhteensä noin 1 050, joista kultakin alalta valmistui noin 350 tohtoria.

Yliopistoittain eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa, 6 000 tutkintoa. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin Aalto-yliopistossa 4 200 tutkintoa ja Turun yliopistossa 3 500 tutkintoa.

Yliopisto-opiskelijat

Vuonna 2016 uusia opiskelijoita aloitti 25 600, mikä on 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ylemmän korkeakoulututkinnon uusien opiskelijoiden määrä lisääntyi seitsemän prosenttia. Alemman korkeakoulututkinnon uusien opiskelijoiden määrä väheni neljä prosenttia ja tohtorikoulutuksen uusien opiskelijoiden määrä kolme prosenttia vuonna 2016. Alemman korkeakoulututkinnon aloitti 16 600 ja ylemmän korkeakoulututkinnon 7 300 opiskelijaa. Tohtorintutkinnon aloitti vajaa 1 700 opiskelijaa.

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016

Yliopistoissa opiskeli vuonna 2016 yhteensä 154 700 opiskelijaa, joka on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Alempaa korkeakoulututkintoa opiskeli 81 300 ja ylempää korkeakoulututkintoa 54 400 opiskelijaa. Jatkotutkinto-opiskelijoita oli 18 900, joista lisensiaattikoulutuksessa noin 1 050 opiskelijaa ja tohtorikoulutuksessa vajaa 17 800 opiskelijaa.

Vuonna 2016 eniten opiskelijoita oli humanistisella ja taidealalla, 18 prosenttia. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 15 prosenttia. Lähes yhtä suuri osuus, 14 prosenttia, opiskelijoista opiskeli tekniikan alalla. Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 53 prosenttia, mutta koulutusaloittain tarkasteltuna vaihtelu oli suurta. Kasvatusalalla opiskelijoista runsas neljä viidestä oli naisia, humanistisella ja taidealalla sekä yhteiskunnallisella alalla opiskelijoista naisia oli runsas kaksi kolmasosaa. Myös terveys- ja hyvinvointialat sekä maa- ja metsätalousalat olivat naisvaltaisia: naisia opiskelijoista oli noin kaksi kolmasosaa. Naisten osuus opiskelijoista oli pienin tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla (ICT), vajaa viidesosa opiskelijoista.

Eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, 32 000 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Aalto-yliopistossa, 17 600 opiskelijaa, ja Turun yliopistossa, 16 100 opiskelijaa. Tarkempia aikasarjatietoja yliopisto-opiskelijoista ja tutkinnoista koulutuksen ja yliopiston mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2016/yop_2016_2017-05-10_tie_001_fi.html