Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yritysten tuottavuus ja kannattavuus 2018

Rakenne- ja tilinpäätöstilasto sisältää yli 277 000 yrityksen (yritysyksikön) tilinpäätöstietoja vuodelta 2018. Yrityksiä oli noin 1 200 vähemmän kuin edellisvuonna. Tilastossa ovat mukana teollisuus (Toimialat B-E), rakentaminen (F), kauppa (G) sekä palvelut (H-S, pl. K). Toimialojen liikevaihto ilman sisäisiä eriä oli 417,5 miljardia euroa. Liikevaihtoa kertyi 22,8 miljardia eli 5,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Taulukko 1. Päätoimialojen rakenne 2018

  Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto milj. euroa
Koko teollisuus (B-E) 23 200 327 800 151 757
Rakentaminen (F) 40 800 171 600 37 720
Kauppa (G) 40 300 238 700 118 900
Palvelut (H-S, pl. K) 173 100 666 000 109 116
Yhteensä 277 400 1 404 100 417 493

Teollisuuden tuottavuus ja henkilöstökulut

Keskeisimpiä tuottavuutta kuvaavista mittareista on jalostusarvo suhteutettuna henkilöstön määrään. Teollisuusyritysten (TOL C) jalostusarvo oli 98 000 euroa henkeä kohti vuonna 2018. Kun jalostusarvon ohella tarkastellaan henkilöstökulujen määrää, nähdään kuinka paljon aikaan saatu tuotos maksaa. Teollisuusyritykset maksoivat henkilöstökuluja keskimäärin 58 000 euroa henkeä kohti vuonna 2018.

Seuraavassa tarkastellaan tuottavuutta ja henkilöstökuluja teollisuuden päätoimialojen välillä vuonna 2018.

Alla olevasta kuviosta nähdään kuinka kemianteollisuus tuottaa eniten jalostusarvoa työntekijää kohti eli 179 000 euroa ja henkilöstökuluja maksettiin 67 000 euroa. Myös metsäteollisuudessa tuottavuus oli suhteellisen korkealla tasolla. Alhaisin tuottavuus oli elintarviketeollisuudessa, jossa jalostusarvoa kertyi 77 000 ja henkilöstökulut olivat 50 000 euroa per työntekijä.

Kuvio 1. Teollisuuden jalostusarvo ja henkilöstökulut henkeä kohti 2018, tuhansia euroa

Kuvio 1. Teollisuuden jalostusarvo ja henkilöstökulut henkeä kohti 2018, tuhansia euroa

Yritysten kannattavuus

Käyttökate muodostuu karkeasti määriteltynä siten että jalostusarvosta vähennetään henkilöstökulut. Käyttökate on yksi tärkeimpiä operatiivisen toiminnan kannattavuuden mittareita. Käyttökatteella mitaten toimialojen kannattavuus vaihtelee paljon. Edellisvuoden suotuisa taloudellinen kehitys hyytyi vuonna 2018 mikä näkyy kannattavuuden heikkenemisenä koko teollisuudessa (TOL B – E) ja etenkin rakentamisessa (TOL F). Rakentamisen kannattavuus heikkeni 1,2 prosenttiyksikköä. Kaupan (TOL G) ja palvelujen (TOL H – S pl. K) toimialoilla muutokset olivat lievästi plussalla. Näillä aloilla käyttökateprosentti nousi 0,1 prosenttiyksikön verran. Palvelualojen käyttökateprosentti on ollut merkittävästi isompi kuin muilla päätoimialoilla ja se oli yli 14 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2018.

Kuvio 2. Päätoimialojen käyttökateprosentti 2017 - 2018

Kuvio 2. Päätoimialojen käyttökateprosentti 2017 - 2018

Kaikkien teollisuusyritysten (TOL B-E) liiketoiminnan tuotot olivat 156 miljardia euroa vuonna 2018. Ne kasvoivat 10,4 miljardilla eurolla edellisvuodesta. Liiketoimintakuluihin meni 9,8 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin käyttökatetta kertyi 601 miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna, joskin käyttökateprosentti putosi 1,1 prosenttiyksikköä 10,3 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.

Tehdasteollisuuden (TOL C) kannattavuuden edellisvuoden koheneminen kääntyi laskuun. Tälle toimialalle kertyi käyttökatetta 11,7 miljardia mikä on 966 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Elektroniikkateollisuuden (TOL 26) vuoden 2017 muhkea lähes 2,7 miljardin euron rahoitustulos on jo historiaa ja nyt se oli 1,3 miljardia miinuksella. Koko tehdasteollisuuden rahoitustulos laski 4,3 miljardilla 11,8 miljardiin euroon. Rahoitustulos oli 8,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Sekä nettotulos että kokonaistulos heikkenivät edellisvuodesta. Nettotulos oli 5,0 ja kokonaistulos 6,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2018.

Kuvio 3. Teollisuuden (TOL C) kannattavuus 2017 - 2018

Kuvio 3. Teollisuuden (TOL C) kannattavuus 2017 - 2018

Rahoitus ja investoinnit

Yritykset kerryttivät rahoitustulosta yhteensä 37,6 miljardia, kun se edellisvuonna oli 41,5 miljardia euroa. Yritykset investoivat aineettomaan 4,0 ja aineelliseen käyttöomaisuuteen 17,3 miljardia eli yhteensä 21,3 miljardia euroa vuonna 2018. Vuotta aiemmin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vajaat 22,4 miljardia eli tuotantopääoman ylläpitoon ja laajentamiseen käytettiin 4,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 16,0 miljardia.

Kuvio 4. Yritysten rahoitustulos ja investoinnit 2016 – 2018

Kuvio 4. Yritysten rahoitustulos ja investoinnit 2016 – 2018

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauno Viita 029 551 3381, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 19.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2018, Yritysten tuottavuus ja kannattavuus 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2018/yrti_2018_2019-12-19_kat_001_fi.html