Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.11.2019

Suuryrityksille maksettavat yritystuet selvässä laskussa

Tilastokeskuksen yritystukitilaston perusteella suorat yritystuet vähenivät kaksi prosenttia vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä yritystuissa tapahtui 0,1 prosentin kasvu edellisvuodesta. Kasvu aiheutui yrityksille myönnettyjen takauksien 3,2 prosentin kasvusta. Yritysten saamat lainat vähenivät 3,3 prosenttia vuoden takaisesta. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä oli 28 147, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset vuosina 2013-2018

Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset vuosina 2013-2018

Kaksi kolmasosaa tukea saaneista yrityksistä oli mikroyrityksiä, mutta yritystä kohden laskettuna suuryritykset saivat eniten suoraa tukea ja keskisuuret yritykset lainoja ja takauksia. Euromääräisesti palvelualat ja metalliteollisuus saivat eniten tukea. Kaupan alan tuet kasvoivat suhteellisesti eniten vuoden aikana.

Yritykselle maksettavan suoran tuen suuruus vaihtelee yrityksen koon mukaan. Suuryritykset saivat 144 100 euroa suoraa tukea yritystä kohden, keskisuuret yritykset 60 000, pienet yritykset 25 900 ja mikroyritykset noin 7 400 euroa. Toimialoittain metsäteollisuus sai yhä eniten lainaa ja suoraa tukea yritystä kohden, vaikka metsäteollisuuden tuet laskivat 32 %. Yritystä kohden suurimmat takaukset olivat metalliteollisuudessa.

Suuryrityksille maksetut suorat tuet vähenivät 37 prosenttia. Pääosin tämä aiheutui energiatukien leikkauksesta ja Business Finlandin suuryrityksille maksamien tukien vähenemisestä. Pienten ja keskisuurien yritysten suorat tuet kasvoivat, mikroyritysten vähenivät.

Tilasto muodostuu Finnveran myöntämistä lainoista ja takauksista, Business Finlandin maksamista tuista ja lainoista sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja maa- ja metsätalousministeriön (Ruokaviraston) maksamista suorista tuista. Maataloustukia tai erilaisia verotukia ei ole tilastossa mukana.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (345,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrtt/2018/yrtt_2018_2019-11-28_tie_001_fi.html