Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2021

Yritystuet moninkertaistuivat vuonna 2020

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suoraa yritystukea maksettiin 1 750 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä on 268 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suorasta tuesta 1 278 miljoonaa euroa maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi ja 471 miljoonaa tavanomaisina tukina. Maksettujen lainojen määrä laski 16 prosenttia ollen 264 miljoonaa euroa. Takausten määrä kaksinkertaistui 1 658 miljoonaan euroon, mistä 43 prosenttia myönnettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Yritystuen piirissä oli 63 767 yritystä, joista 57 875 yritystä sai suoraa tukea vuonna 2020.

Maksetut suorat tuet, lainat ja myönnetyt takaukset vuosina 2015-2020

Maksetut suorat tuet, lainat ja myönnetyt takaukset vuosina 2015-2020

Tuensaajista suurin osa oli mikroyrityksiä (69 %) ja pienyrityksiä (28 %). Toimialoittain tarkasteltuna tuensaajia oli eniten palvelualoilla (47 %) ja kaupan alalla (15 %). Euromääräisesti tukea sai eniten pienyritykset, joiden tukisumma myös kasvoi suhteellisesti eniten vuoteen 2019 verrattuna. Toimialoista palvelualat saivat eniten suoraa tukea, mutta edellisvuoteen nähden tuen määrä kasvoi suhteellisesti eniten rakennusalalla. Suhdanneheikentymän vuoksi tukea maksettiin eniten palvelualoille. Palvelualojen 832 miljoonan euron suorasta tuesta 83 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi.

Yrityskoko vaikutti vahvasti yritykselle maksettavan tuen suuruuteen. Mikroyritykset saivat suoraa tukea keskimäärin 14 700 euroa yritystä kohden, pienyritykset 49 900 euroa, keskisuuret yritykset 136 700 euroa ja suuyritykset 300 800 euroa. Teollisuusalat saivat yritystä kohden tukea 66 600 euroa ja muut alat 26 200 euroa.

Tilasto muodostuu Finnveran myöntämistä lainoista ja takauksista, Business Finlandin maksamista tuista ja lainoista, Valtiokonttorin maksamasta kustannustuesta, KEHA-keskuksen maksamasta tuesta ravitsemisyrityksille sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), ELY-keskusten ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) maksamista suorista tuista. Maataloustukia tai erilaisia verotukia ei ole tilastossa mukana. Aineistoa on käsitelty tarkemmin katsauksessa.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (305,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrtt/2020/yrtt_2020_2021-04-28_tie_001_fi.html