Julkaistu: 7.10.2020

Vuonna 2019 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä väheni 17,3 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2019 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 441 yrityssaneerausasiaa. Määrä on 92 yrityssaneerausasiaa vähemmän kuin vuonna 2018. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 384 kappaletta.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2019 ja 2018

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2019 ja 2018

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 133 tapauksessa, mikä on 46 kappaletta (25,7 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeudessa vahvisteta, tarkoittaa se sitä, että hakemusten käsittely on keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Vuonna 2019 yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 89 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 63 tapauksessa.

Vuonna 2019 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja yhteensä 80 miljoonaa ja velkoja yhteensä 125 miljoonaa euroa. Vahvistetuissa ohjelmissa varojen mediaani oli 235 000 euroa ja velkojen mediaani 394 000 euroa. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 12 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 61,7 prosenttia (82 kappaletta) ratkaistiin alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (207,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2019/ysan_2019_2020-10-07_tie_001_fi.html