Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2006

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio keskimäärin 12,49 euroa vuoden 2005 lopussa

Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä yksityisen sektorin tuntipalkkaisia palkansaajia oli 354 962. Valtaosa, yli 75 prosenttia, tuntipalkkaisista palkansaajista oli miehiä. Säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin 12,49 euroa, miehillä 12,99 euroa ja naisilla 10,67 euroa. Kokonaistuntiansio oli keskimäärin 13,14 euroa, miehillä 13,70 euroa ja naisilla 11,08 euroa.

Yksityisen sektorin tuntipalkkatilasto on laadittu järjestäytyneiden yritysten noin 301 000 ja järjestäytymättömien noin 54 000 tuntipalkkaisen palkansaajan tiedoista. Ansiokäsitteinä on käytetty säännöllisen työajan tuntiansiota ja kokonaistuntiansiota tehdyltä työajalta. Kokonaistuntiansio sisältää sunnuntai- ja ylityökorotukset.

Yksityisen sektorin tuntipalkkatilasto ilmestyy nyt ensimmäisen kerran. Se korvaa aiemmin ilmestyneet neljännesvuositilastot, jotka kuvasivat teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkkoja. Uusi tuntipalkkatilasto kuvaa kaikkien yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien palkkoja. Tilastossa on otettu käyttöön uusi, yhtenäistetty ammattiluokitus.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan keskiansiot ammattiluokituksen pääluokan mukaan 2005


 
Lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 354 962 269 410 85 348 12,49 12,99 10,67
2. Erityisasiantuntijat 2 642 1 595 1 041 23,98 22,42 28,11
3. Asiantuntijat 7 040 3 617 3 423 13,82 14,10 13,36
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 21 163 11 344 9 819 10,78 11,08 10,31
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 3 599 1 234 2 359 10,07 11,29 9,35
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 268 120 148 8,19 8,45 8,02
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 122 579 114 262 8 231 13,23 13,39 11,05
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 140 657 109 440 31 127 12,55 12,89 11,29
9. Muut työntekijät 55 702 26 764 28 922 10,59 11,81 9,28
Tuntematon 1 191 926 265 11,11 11,51 9,35

Suurin ryhmä tuntipalkkaisissa oli prosessi- ja kuljetustyöntekijät, joita oli noin 141 000 eli lähes 40 prosenttia kaikista yksityisen sektorin tuntipalkkaisista palkansaajista. Säännöllisen työajan tuntiansio oli heillä keskimäärin 12,55 euroa ja kokonaistuntiansio 13,48 euroa. Toinen suuri ryhmä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, joita oli noin 123 000 eli noin 35 prosenttia kaikista yksityisen sektorin tuntipalkkaisista palkansaajista. Säännöllisen työajan tuntiansio oli heillä keskimäärin 13,23 euroa ja kokonaistuntiansio 13,67 euroa.

Pääluokkaan "muut työntekijät" kuuluvia oli tilastossa noin 56 000 ja toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä noin 21 000. Säännöllisen työajan tuntiansio oli muilla työntekijöillä keskimäärin 10,59 euroa ja toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä 10,78 euroa. Vastaavat kokonaistuntiansiot olivat 11,09 euroa ja 11,06 euroa.

Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kati Heikkinen (09) 1734 2312, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Muu yksityinen sektori 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2005/02/ystp_2005_02_2006-11-30_tie_001.html