Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.9.2008

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 13,25 euroa

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 13,25 euroa tunnilta, miehillä 13,78 euroa ja naisilla 11,17 euroa. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio oli keskimäärin 13,94 euroa tunnilta, miehillä 14,53 euroa ja naisilla 11,59 euroa. Tilasto kuvaa tietoja noin 365 000 palkansaajasta, joista miehiä on noin 77 prosenttia.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna säännöllisen työajan keskiansio vaihteli alle 20-vuotiaiden ikäryhmän 9,56 eurosta 40–49 -vuotiaiden ikäryhmän 13,73 euroon. Keskiansio nousi nuoremmista ikäryhmistä vanhempiin edettäessä selvästi 30–39 -vuotiaiden ikäryhmään saakka, jonka jälkeen kehitys oli maltillisempaa. Useimmissa ammattiluokissa keskiansioiden huippu sijoittui 40–49 -vuotiaiden tai tätä vanhempien palkansaajien ikäryhmään. Asiantuntijoilla suurin säännöllisen työajan keskiansio saavutettiin kuitenkin jo 30–39 -vuotiaiden ikäryhmässä. Korkein säännöllisen työajan keskiansio, 22,80 euroa, oli erityisasiantuntijoiden 40–49 -vuotiaiden ikäryhmässä. Tilaston kattamien tuntipalkkaisten palkansaajien keski-ikä oli noin 40 vuotta.

Yksityisen sektorin tuntipalkkatilastossa säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksetun palkan sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaisansio sisältää tämän lisäksi sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat. Tiedot on kerätty työnantajajärjestöjen kanssa yhteistyössä.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot vuonna 2007 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan keskiansio, euroa/tunti 
Yhteensä –19  20–29  30–39  40–49  50–59  60– 
Yhteensä 365 090 13,25 9,56 12,14 13,53 13,73 13,72 13,51
2. Erityisasiantuntijat 2 497 19,14 .. 15,65 18,75 22,80 22,15 22,61
3. Asiantuntijat 5 663 14,86 8,14 13,10 15,84 15,49 15,07 15,18
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 18 541 11,74 9,76 10,71 11,72 12,22 12,36 12,60
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 8 949 10,66 8,89 10,17 11,26 11,36 11,41 11,12
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 919 9,89 6,66 10,77 10,46 9,79 9,34 11,73
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 133 037 14,16 10,27 12,80 14,28 14,68 14,76 14,62
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 138 590 13,34 10,67 12,45 13,60 13,65 13,61 13,33
9. Muut työntekijät 56 084 11,09 8,27 10,36 11,47 11,46 11,55 11,38
Tuntematon 693 12,82 .. 12,03 13,85 13,34 13,09 12,62

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien keskiansiot ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien keskiansiot ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Tässä tilastossa otetaan vuoden 2008 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008. Lisätietoja TOL 2008–luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen TOL 2008–sivuilla:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Topias Leino (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 23.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Muu yksityinen sektori 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2007/02/ystp_2007_02_2008-09-23_tie_001_fi.html